Programa Dolors Monserdà (Barcanova)

UNITAT 1
UNITAT 2
UNITAT 3
UNITAT 4 Ortografia

Gramàtica

 • Noms
 • Adjectius
 • Determinants
 • Verbs
 • Adverbis
 • Preposicions
 • Conjuncions
 • Interjeccions

Comprensió i expressió

Narrativa del s. XX

3a avaluació Ortografia

Categories gramaticals

 • Repàs de categories gramaticals
 • El CRV, C.Pred, C.Agent

Comprensió i expressió

 • Viatges marítims (comprensió lectora)
 • Precisió lèxica (activitats)
 • Fer resums (activitat 5)

Narrativa del s. XX

Recursos de l’aula de català

Morfologia i sintaxi

 

Sociolingüística

Recursos externs

Nodes 4

 

Print Friendly, PDF & Email