Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Accentuació i dièresi

Accents oberts i tancats

En català tenim dos tipus d’accent sobre les vocals: Obert o greu: à, è, ò Tancat o agut: é, í, ó, ú Els accents de a, i , u L’accent sobre la “a” sempre és obert o greu L’accent sobre… Continue Reading →

Accentuació

Regles d’accentuació REGLA 1. Accentuem les paraules agudes quan acaben en aquestes 12 terminacions: a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in Exemples: demà, faré, rajolí, ocasió, tabú, cabàs, després, pastís, borrós, barnús, suspèn, Berlín La… Continue Reading →

Dièresi

Explicació de la dièresi a través de vídeos   Per què serveix la dièresi? 1. Marca que s’ha de pronunciar la U en el mots que contenen qüe qüi, güe güi Casos Exemples Plurals i derivats dels mots acabats en -qua i -gua -qua:… Continue Reading →

que o què?

Diferència entre que i què QUÈ 1. Pronom relatiu precedit de preposició feble (equival a el qual, la qual, els quals, les quals…) Aquest és el cotxe de què et parlo. 2. Pronom interrogatiu, precedit o no de preposició (es… Continue Reading →

Accent diacrític

 L’accent diacrític o diferenciador La norma general és que els mots monosíl·labs no s’accentuen. Ara bé, hi ha unes quantes paraules, la majoria monosíl·labes, que s’escriuen amb accent diacrític o diferenciador. Aquest accent serveix per distingir unes paraules d’unes… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑