Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Tag sintaxi

El sintagma verbal i els complements del verb

EL SINTAGMA VERBAL, PREDICAT DE L’ORACIÓ El sintagma verbal (SV) és l’estructura gramatical formada per un verb (V) i els seus complements. El SV constitueix el predicat (P) de l’oració; és a dir, allò que es predica (o es diu)… Continue Reading →

Frases per analitzar 1

En aquesta fitxa hi ha unes quantes oracions per treballar les funcions següents: subjecte i predicat complement del nom (CN) CD, CI i CC Llegeix el text “Dues cartes d’amor sense segell” i analitza morfosintàcticament les frases següents: La senyora… Continue Reading →

Oracions passives

La veu passiva La veu passiva només és possible amb els verbs transitius. Es construeixen amb el verb ser i el verb principal en participi. També poden incloure un complement agent introduït per les preposicions per o de, que expressa qui o què fa l’acció…. Continue Reading →

Substitució de complements verbals per pronoms febles

La substitució del complements verbals per pronoms febles en SubjecteCD indet. o indef.CRV (de) Atribut emfàtic (de) CPred. (fer-se, dir-se, elegir) CC lloc (de) CN Em calen diners –> me‘n calen Busca bolets–> en busca Es va oblidar de…–> se‘n va oblidarQue n‘ets, de fresc!S’ha fet policia–> se n’ha… Continue Reading →

Complement circumstancial

El complement circumstancial (CC) és el complement del verb que expressa una circumstància de l’acció verbal; és a dir, expressa el lloc, el temps, la manera, la companyia, l’instrument, la quantitat, la causa, la finalitat, etc. Tipus de complements circumstancials… Continue Reading →

El complement directe i indirecte

Complement directe El complement directe (CD) és un complement verbal (es troba sempre dins del sintagma verbal) obligatori, és a dir, que és necessari perquè el verb tingui un significat complet. Si traiem aquest complement, l’oració resultant no té sentit…. Continue Reading →

Frases per analitzar 3

Subratlla els complements verbals i/o els atributs que hi hagi en les oracions següents i digues la funció sintàctica que realitzen. 1. Ahir va arribar en Joan a la ciutat. 2. Escric un carta a la meva cosina amb l’ordinador…. Continue Reading →

Oració simple

A l’hora de parlar dels elements que formen una oració i de les relacions que hi ha entre ells tindrem en compte els conceptes següents: Categories lèxiques Les paraules de la llengua s’agrupen en 9 categories lèxiques: noms (N), verbs… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑