Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Ortografia de les vocals

La o i la u àtones

Noms i adjectius que s’escriuen amb O Noms i adjectius masculins Noms: carro, gerro, ganxo, ferro Adjectius: guerxo, flonjo, fondo Els plurals carros, gerros, ganxos, ferros vasos, mesos, calaixos, textos, feliços   Noms i adjectius que s’escriuen amb U Acabats… Continue Reading →

Les vocals a i e àtones

Noms i adjectius que s’escriuen amb A final 1. Els noms i adjectius femenins finestra oberta, llibreta polida, taronja amarga, butaca còmoda, poma agra, línia recta, ovella negra, mongeta tendra, passa llarga, pantera ràpida 2. Els noms i adjectius masculins… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑