Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Tècniques d’estudi

Escriure un bon text

Escriure un bon text és realment complicat perquè hem de tenir en compte multitud d’elements. Cal, per tant, acostumar-se a seguir una sèrie de rituals de manera que de mica en mica anem millorant. S’aprèn a escriure escrivint… Per escriure… Continue Reading →

Fer esquemes

Un esquema és l’expressió gràfica de les idees centrals d’un text. Es tracta d’un resum, però encara més condensat i comprimit. Presenta les dades de forma clara i senzilla i amb un sol cop de vista permet assimilar el contingut… Continue Reading →

Fer resums

Què és un resum? El resum és la condensació del significat d’un text, expressat de forma abreujada. Quan fem un resum hem de reduir-ne l’extensió, però conservar el significat complet, les idees principals i la informació rellevant El resum d’un… Continue Reading →

Preparar una exposició oral

Pautes per a l’exposició oral d’un tema L’exposició oral d’un treball en públic té com a objectiu fonamental transmetre i fer entendre una sèrie de fets i conceptes que l’autor del treball ha descobert i ha estudiat a través de… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑