catala-inicialVocabulari i expressions per temes

L’escola i l’institut

La família

La casa

Les botigues i el menjar

El cos humà

La roba i les estacions

Els oficis i les professions

Els animals

Mitjans de transport

Vocabulari de Nadal

Activitats de vocabulari

La paraula perduda (grec.net)

El senyor i la senyora paraula (grec.net)

La família del verb (grec.net)

Una de dues (grec.net)

Fitxes relacionades

Print Friendly, PDF & Email