Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Teoria literària

La narrativa

La narrativa és el gènere que inclou els textos literaris que expliquen una història de ficció, ja sigui basada en fets reals, ja sigui imaginària o fantàstica. En l’època antiga les narracions èpiques s’escrivien preferentment en vers (poesia èpica). En són exemples les grans epopeies gregues i… Continue Reading →

Figures retòriques. Mètrica

Les figures retòriques Les figures retòriques són els recursos expressius que utilitza un autor amb l’objectiu de fer més bella o més personal la seva obra. Aquests recursos poden afectar els sons (recursos fonètics), l’estructura i l’ordre dels elements de… Continue Reading →

Les classes de novel·la

Les novel·les es poden classificar de moltes maneres (el tractament dels personatges, els recursos narratius, la intencionalitat de l’escriptor…), però, sobretot, es fa servir el tema. Així, s’han creat termes per denominar determinats tipus de novel·la:   1. La novel·la… Continue Reading →

L’ordre del fets en la narració

1. Història i narració Generalment entenem per història la ciència que explica els fets relacionats amb el passat humà. En literatura, però, quan parlem d’històrai ens referim a la narració d’un s fets que, tit i semblar reals, han estat… Continue Reading →

L’espai, el temps i el ritme

L’espai i el temps són dos components importants de la història. L’espai, relacionat amb els altres elements emprats, ha de determinar el lloc on passen els fets i actuen els personatges. La determinació del temps en què se situen els… Continue Reading →

La veu dels personatges

El diàleg i el monòleg En una narració, a més de la veu del narrador, també hi trobem la veu dels personatges. Aquests fan servir la seva veu expressant opinions, judicis, reaccions, sentiments… Per representar les paraules dels personatges, hi… Continue Reading →

El narrador i el punt de vista

Quan un escriptor o una escriptora fa el projecte d’escriure una obra narrativa, ja sigui un conte ja sigui una novel·la, una de les primeres coses que ha de decidir és qui serà el narrador i quin serà el punt… Continue Reading →

La novel·la

Una novel·la és un relat literari en prosa d’uns fets ficticis que gairebé sempre estan presentats com a reals. En aquest relat actuen uns personatges, i la història transcorre en un espai determinat i en un temps precís. Algunes vegades,… Continue Reading →

© 2021 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑