Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Teoria literària

El gènere dramàtic: el teatre

El teatre El gènere dramàtic, junt amb el líric i l’èpic pertany a la clàssica divisió sota la qual s’agrupen els gèneres i els subgèneres literaris. El teatre és un gènere que narra uns fets a l’espectador per mitjà del… Continue Reading →

La narrativa

La narrativa és el gènere que inclou els textos literaris que expliquen una història de ficció, ja sigui basada en fets reals, ja sigui imaginària o fantàstica. En l’època antiga les narracions èpiques s’escrivien preferentment en vers (poesia èpica). En són exemples les grans epopeies gregues i… Continue Reading →

Gèneres literaris

La literatura La literatura és l’art de la paraula, és a dir, la creació escrita o oral destinada a proporcionar, per la seva bellesa, una emoció agradable a qui la llegeix o l’escolta. Així doncs, la literatura comprèn tant les… Continue Reading →

Figures retòriques. Mètrica

Les figures retòriques Les figures retòriques són els recursos expressius que utilitza un autor amb l’objectiu de fer més bella o més personal la seva obra. Aquests recursos poden afectar els sons (recursos fonètics), l’estructura i l’ordre dels elements de… Continue Reading →

Tipus de novel·la segons el tema

La novel·la La novel·la és un gènere narratiu de ficció, d’extensió regular o llarga, que a través de la ficció caracteritza els conflictes i les tensions de l’ésser humà inserit en la història i en el si d’una comunitat. És… Continue Reading →

L’ordre del fets en la narració

1. Història i narració Generalment entenem per història la ciència que explica els fets relacionats amb el passat humà. En literatura, però, quan parlem d’històrai ens referim a la narració d’un s fets que, tit i semblar reals, han estat… Continue Reading →

L’espai, el temps i el ritme

L’espai i el temps són dos components importants de la història. L’espai, relacionat amb els altres elements emprats, ha de determinar el lloc on passen els fets i actuen els personatges. La determinació del temps en què se situen els… Continue Reading →

La veu dels personatges. Estil directe i indirecte

El diàleg i el monòleg En una narració, a més de la veu del narrador, també hi trobem la veu dels personatges. Aquests fan servir la seva veu expressant opinions, judicis, reaccions, sentiments… Per representar les paraules dels personatges, hi… Continue Reading →

Personatges literaris

En les narracions intervenen sempre uns personatges que viuen uns fets. L’autor en tria els noms, els aspectes físics i els psicològics, d’acord amb la intenció del que vol narrar. Decideix també la manera com aquests personatges s’han de presentar… Continue Reading →

El narrador i el punt de vista

Quan un escriptor o una escriptora fa el projecte d’escriure una obra narrativa, ja sigui un conte ja sigui una novel·la, una de les primeres coses que ha de decidir és qui serà el narrador i quin serà el punt… Continue Reading →

La novel·la

Definició Una novel·la és un relat literari en prosa d’uns fets ficticis que gairebé sempre estan presentats com a reals. En aquest relat actuen uns personatges, i la història transcorre en un espai determinat i en un temps precís. Algunes… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑