Recursos per aprendre català

comencem-1Comencem

Material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu.

 1. La classe
 2. L’escola i l’institut
 3. El cos
 4. Els vestits
 5. La família
 6. La casa
 7. Les botigues
 8. El menjar
 9. Els animals
 10. La ciutat
 11. Els vehicles
 12. Els oficis
 13. Diccionari visual

 

jocs-licJocs LIC. Jocs de llengua

Generalitat de Catalunya. Subdirecció General de Llengua i Cohesió social. Servei d’Ensenyament del Català: Barcelona, 2007.

 1. Identificació personal i relacions familiars
 2. Ensenyament i educació
 3. Estats físics i anímics d’una persona
 4. Rutines diàries, temps lliure i entreteniment
 5. Habitatge i llocs de residència
 6. Compres, mejar i beure
 7. Viatges i trasllats
 8. Orientacions didàctiques i solucions

 

Vincles

Vincles. Llengua catalana per a alumnat d’incorporació tardana és un material pensat perquè facis el primer contacte amb la llengua catalana. L’objectiu de Vincles és donar les eines d’aprenentatge bàsiques perquè l’alumnat de procedències culturals i geogràfiques diverses, que s’incorpora tardanament al sistema educatiu de Catalunya, adquireixi la competència bàsica en llengua catalana. Pots treballar amb els materials interactius en línia o bé, si així ho prefereixes, descarregar-te’ls en format pdf.

Vincles 1: Els altres i jo Llibre interactiu Llibre en PDF Quadern en PDF
Vincles 2: Aquí i allà Llibre interactiu Llibre en PDF Quadern en PDF
Vincles 3: Què fas Llibre interactiu Llibre en PDF Quadern en PDF

 

Viure a Catalunya

Col·lecció de 10 làmines indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial (acolliment lingüístic) i nivell bàsic.

Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges

 • Les comarques
 • Els exteriors
 • Els habitatges
 • Els serveis
 • Els aliments
 • Altres àrees d’interès
 • Frases d’ús corrent

Viure a Catalunya. Làmines amb text i sense

 • La casa
 • La platja i el port
 • El parc
 • El bar i el restaurant
 • La ciutat
 • Els oficis
 • El mercat i el supermercat
 • Els transports
 • El temps
 • La muntanya i el camp
 • El centre cívic
 • El centre comercial

 

Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i el Li

Material per a l’aprenentatge inicial de la llengua. Consta de 4 quaderns per a l’alumne graduats de manera que els continguts van adquirint complexitat a mesura que avancen els números.

 1. La Nàdia i en Li. Anem a l’escola. Anem a l’institut
 2. La Nàdia i en Li. El nostre cos
 3. La Nàdia i en Li. La casa i la família
 4. La Nàdia i en Li. Els mitjans de transport

 

vivim_quotidianes

Vivim junts

Col·lecció de 23 làmines que presenten diàlegs sobre activitats quotidianes i guia didàctica per facilitar-ne la utilització a l’aula.

Guia didàctica per a la utilització de les làmines “Vivim junts. Activitats quotidianes”

 1. 1. Ens presentem
 2. 2. Activitats quotidianes
 3. 3. Al bar i al restaurant
 4. 4. Família
 5. 5. Els mesos i les estacions, els dies, les dates assenyalades
 6. 6. Salut
 7. 7. Anem a comprar
 8. 8. Feines
 9. 9. Estudis
 10. 10. Casa i entorn
 11. 11. Llocs i transports
 12. 12. Les festes de Nadal
 13. 13. Les disfresses
 14. 14. Conversa telefònica
 15. 15. Casa meva
 16. 16. Malalties
 17. 17. Parar taula
 18. 18. Trobar feina
 19. 19. Les vacances
 20. 20. Les institucions
 21. 21. Els viatges
 22. 22. Paisatge i clima
 23. 23. Els regals

 

Muds de mots

Nivell inicial El nom de cada cosa 1 El nom de cada cosa 2 El nom de cada cosa 3
Nivell intermedi Com som Temps de lleure De vint-i-un botó
Nivell avançat Món de mones Oficis bons per viure El món verd
Nivell expert La fàbrica de les paraules Una llengua rica i plena Taller de semàntica

 

Vocabulari bàsic

 

Enllaços d’interès

 1. Xtec.cat
 2. Material per a l’alumnat nouvingut
 3. Diccionaris audiovisuals

 

Print Friendly, PDF & Email