Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Tag dièresi

Dièresi

Usos de la dièresi 1. Marca que s’ha de pronunciar la U en el mots que contenen qüe qüi, güe güi Casos Exemples Plurals i derivats dels mots acabats en -qua i -gua -qua: pasqües; aigües (aigüera, aigüerada, aigüerol, paraigües, paraigüer); egües llegües -gua:… Continue Reading →

© 2023 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑