Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Evitem confusions

sinó, si no: junt o separat?

Sinó / si no sinó (conjunció adversativa) 1. Introdueix un element que marca oposició amb l’element relacionat. No agafis el paraigua, sinó la capelina. No li ha dit que marxés, sinó que es quedés. 2. En oracions negatives introdueix un… Continue Reading →

Els determinants (evitem errors)

L’article neutre LO El català no té un article neutre equivalent a l’article lo del castellà, sinó que té un conjunt de formes pròpies que ens permeten expressar aquest valor d’indefinició o d’intensificació Lo només és adequat com a article… Continue Reading →

Usos de ser i estar

L’ús dels verbs ser i estar genera alguns dubtes, sobretot a l’hora d’expressar ubicació. Usos del verb ser Usos del verb estar Per indicar lloc (puntual) On són les claus. En Pere és a classe. La policia és al costat… Continue Reading →

Paraules acabades en -o

Tot i que amb català tenim noms i adjectius acabats en -o (ferro, suro, totxo, gorro…), aquesta terminació és més abundant en castellà. Per això, hi ha moltes paraules castellanes amb -o final que corresponen a paraules catalanes sense aquesta… Continue Reading →

Conte, comte o compte?

Conte, comte i compte són tres substantius que, com que es pronuncien bastant semblantment, solen causar confusions a l’hora d’escriure’ls. Conte narració breu S’ha llegit tots els contes de la Rodoreda. Comte home amb un títol nobiliari Van a la perruqueria del… Continue Reading →

que o què?

Diferència entre que i què què 1. Pronom relatiu precedit de preposició (equival a ‘el qual’, ‘la qual’…) Aquest és el cotxe de què et parlo. 2. Pronom interrogatiu, precedit o no de preposició (es nota que és interrogatiu perquè… Continue Reading →

Apretar és correcte?

Apretar és correcte? El verb apretar en català és incorrecte. És un castellanisme i en català hem de fer servir diverses paraules segons el context. Aquí teniu algunes equivalències: INCORRECTE CORRECTE apretar botons o interruptors apretar l’accelerador apretar un cargol apretar una persona apretar el cinturó aquesta… Continue Reading →

per què / perquè / per a què

Quan sabem on va perquè junt i on va per què separat? Escrivim  perquè quan es pot substituir  per… Exemples ja que (valor causal) per tal que (valor final) el perquè (substantiu) No he vingut perquè no m’he trobat bé… Continue Reading →

© 2021 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑