Les interferències lingüístiques en el vocabulari propi de la llengua catalana s’anomenen, també, barbarismes.

Els barbarismes són els mots manllevats o calcats d’una altra llengua sense tenir-ne necessitat.

Així, per exemple, en català no tenim cap necessitat d’usar el mot castellà poste, perquè disposem de la paraula pal per expressar el mateix concepte o significat.

Classifiquem els barbarismes segons la llengua de procedència del terme: anglicisme, de l’anglès; castellanisme, del castellà; gal·licisme, del francès; germanisme, de l’alemany, etc.

Interferència lingüística Català
CASTELLÀ: almeja (castellanisme)
FRANCÈS: impasse (gal·licisme)
ANGLÈS: container (anglicisme)
cloïssa, copinya
cul-de-sac, atzucac
contenidor

 

Per motius històrics, culturals i sociopolítics, els barbarismes més abundants entre els catalanoparlants són els que provenen del castellà, és a dir, els castellanismes.

Els barbarismes no s’admeten perquè es consideren paraules estranyes a la llengua i innecessaris des del moment en què ja es disposa d’altres mots plenament catalans per expressar els mateixos conceptes.

Castellanismes i les alternatives en català

 

Per practicar

Nodes 2 620 621 622 623 624 625 626 627
628 629 630 660 661 664 665

 

 1. Escriu per a cada barbarisme una forma correcta:

mejillons, tonto, meson, salmonete, ingle, botiquín, atun, caballa, pepino, acera, dato, berberetxo, carinyo, lio, retxàs, albòndiques, pèsam, hombro, xiste, vèrtig, barquillos, colmado, pantorrilla, iema, mala pata, torró de Jijona, recent nascut, parrilla.

2. Tradueix els refranys castellans pels equivalents catalans:

A quien madruga, Dios le ayuda.
Perro ladrador poco mordedor.
En todas partes cuecen habas.
Donde las dan, las toman.
De tal palo, tal astilla.
Cada loco con su tema.

3. Dona l’equivalència catalana d’aquestes frases fetes i fes una oració amb cadascuna.

De pe a pa.
No hay derecho.
Darse cuenta.
Sin ton ni son.
Por si las moscas.
Codo a codo.

4. El verb “apretar” no és correcte en català. Troba un verb en català per a les frases següents.

 1. Aquest matí la calor apreta fort.
 2. Quan vaig veure aquell gos rabiós vaig apretar a córrer.
 3. Si no apretes bé els cargols, el moble caurà.
 4. Aquest cinturó m’apreta tant que no puc respirar.
 5. Quan jo t’ho digui, apreta el botó verd.
 6. En aquesta escola ens apreten molt.
 7. La comissió ens apreta perquè els enviem la nostra proposta.
 8. Tinc una agenda molt apretada.
 9. No m’apretis més perquè no t’ho explicaré.
 10. Apreta fort els dos costats perquè s’enganxin bé.
 11. Aquestes sabates són noves i ja m’apreten.
 12. Si feu les línies tan apretades no acabareu mai.
 13. És un resultat molt apretat.
 14. Si vols aprovar hauràs d’apretar els colzes.
 15. Per frenar apreta el pedal a fons.

5. En el món de la informàtica hi ha un nombre elevat de barbarismes. De les següents parelles, digues quin és el terme correcte i quin és el barbarisme:

desar / guardar, formatar / formatejar, inserir / insertar, pulsar / prémer, interfície / interfaç, maquinari / hardware, cabeçal / capçal, ordinador / ordenador, icona / icono, programari / software, chip / xip, enxufe / endoll, pen drive / llapis de memòria

 

Print Friendly, PDF & Email