Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Tag article lo

Abstracció i intensitat

“Lo” en construccions amb valor abstractiu o generalitzador En català no disposem d’un article neutre específic com el castellà per indicar la condició d’abstracte o inconcret, sinó que disposem d’altres construccions que ens permeten expressar conceptes generals o abstractes sense haver de recórrer… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑