“Lo” en construccions amb valor abstractiu o generalitzador

En català no disposem d’un article neutre específic com el castellà per indicar la condició d’abstracte o inconcret, sinó que disposem d’altres construccions que ens permeten expressar conceptes generals o abstractes sense haver de recórrer a la forma lo. Una d’aquestes formes és l’article definit el, però de vegades hem de recórrer a altres construccions.

En català, la forma lo només és correcta com a article determinat en la varietat del català nord-occidental (lo pare, los pares) i com a pronom feble quan va darrere el verb (van comprar-lo, van mirar-los).

 

Formes incorrectes Expressions incorrectes Formes acceptades Expressions correctes
lo + adjectiu Li agrada lo dolç. el
les coses
Li agrada molt el dolç.
Li agraden molt 
les coses dolces.
Lo curiós és que no riu.
Ara ve 
lo bo.
la cosa
la (cosa)
La cosa curiosa és que no riu.
Ara ve 
la (cosa) bona.
Lo autèntic és millor. el que és
allò que és
El que és autèntic és millor.
Allò que és autèntic és millor.
Lo dolent d’això és…
Lo bo del cas …
el que té de El que té de dolent això és…
El que té de bo el cas, ara et diré la més bona
S’interessa per lo nou. nom abstracte S’interessa per les novetats.
lo + possessiu Cadascú defensa lo seu.
Tu vigila 
lo teu.
Sempre va a 
lo seu.
Lo meu no m’ho toquis
les seves coses
el que és
la seva
Cadascú defensa les seves coses.
Tu vigila 
el que és teu.
Sempre va a 
la seva.
Les meves coses no me les toquis.
lo + participi Cal complir lo promès.
Cal complir 
lo pactat.
el / allò que
nom abstracte
Cal complir el que s’ha promès. Cal complir les promeses.
Cal complir el pacte.
lo + que Farem lo que tu dius.
Fes 
lo que et diu.
el que
això que
allò que
Farem el que tu dius.
Fes 
això que et diu.
Fes 
allò que et deia.
lo + de És lo de sempre.
Diu 
lo de sempre.
allò
el mateix
És allò de sempre.
Diu 
el mateix de sempre.

 

“Lo” en construccions amb valor intensiu

Una altra de les funcions del “lo” neutre castellà és l’expressió de la intensitat i de l’èmfasi d’una quantitat o qualitat d’un estat o d’una acció.

Però, quins recursos tenim en català per resoldre aquestes expressions?

Si l’element emfatitzat és Formes intensives Exemples
un adjectiu com de
tan … com
d’allò més
que … que
si en …, de
Em sorprèn com de ràpid anava.
No el va veure de tan ràpid com anava.
Anava d’allò més ràpid.
Que ràpid que anava!
Si n’anava, de ràpid!
un adverbi com de
tan … com
d’allò més
que … que
si en …, de
M’admira com de bé ho ha explicat.
Fes-ho tan bé com puguis.
El decorat ha quedat d’allò més bé.
Que bé que ha quedat el decorat!
Si n’ha quedat, de bé, el decorat!
un verb com
quant
d’allò més
No saps com em va agradar el concert.
No saps quant em va agradar el concert.
El concert em va agradar d’allò més.

 

“Lo” en certs modismes castellans

Sovint expressem l’abstracció per mitjà de diversos modismes o expressions fixades. En alguns d’aquests modismes apareix l’article amb valor neutre o abstractiu. Ara bé, en cap cas no és correcte fer-hi servir la forma “lo”.

Vegem uns quants exemples de modismes:

Modismes incorrectes Modismes correctes Exemples
això és el de menys això rai Això rai, ja en comprarem una altra!
a lo millor a la millor / potser A la millor ens coneix i tot.
de lo contrari si no / altrament Fes-ho; si no, te’n penediràs.
dóna lo mateix tant se val / tant és Tant se val que el renyis com si no.
en lo referent a pel que fa a Pel que fa a mi, no t’amoïnis.
per lo mateix per la mateixa raó L’han castigat per la mateixa raó.
lo abans possible
lo més aviat possible
com més aviat millor /
al més aviat possible /
tan aviat com
Vine com més aviat millor.
Ho farem al més aviat possible.
Ho farem tan aviat com puguem.
lo altre allò altre / les altres coses D’allò altre, ja en parlarem en un altre moment.
lo cert la veritat / el cert La veritat és que pateixen gana.
lo demés la resta / les altres coses La resta, l’acabarem demà.
lo més mínim gens ni mica Això no m’importa gens ni mica.
lo menys possible al menys possible No t’amoïnis que trigarem al menys possible.
lo suficient prou Em fa l’efecte que no estudia prou.
per lo demés fora d’això / llevat d’això Fora d’això, la resta no m’afecta.
per lo menys almenys / si més no Almenys van poder salvar-se.
per lo tant per tant No vol fer res; per tant, no insisteixis i deixa-ho estar.
per lo vist pel que es veu
pel que sembla
Pel que es veu, la lesió no és greu i podrà continuar competint.

En aquest enllaç trobaràs una llista més extensa de modismes castellans amb “lo”.

 

Per practicar

Itineraris d’aprenentatge 004 005 006 

Print Friendly, PDF & Email