Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Tag novel·la

La novel·la

Definició Una novel·la és un relat literari en prosa d’uns fets ficticis que gairebé sempre estan presentats com a reals. En aquest relat actuen uns personatges, i la història transcorre en un espai determinat i en un temps precís. Algunes… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑