Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Català inicial

La roba i les estacions

La roba i les estacions

Expressions escrites A1

Model 1  

Comprensions lectores A1

Model 1

Comprensions orals A1

Model 1 Escolta i respon:   Model 2

Els oficis i les professions

Vocabulari Els oficis: làmina amb text Els oficis: làmina sense text Les eines i els instruments Els Oficis from Irisat Jo de gran vul ser… Els oficis from conxanoverjes Dossiers Comencem Comencem 12: Els oficis (alumne) Comencem 12: Els oficis… Continue Reading →

Comprensió lectora

Relats de fantasmes La llitera de dalt (comprensió i vocabulari) Activitats El cant del grill (conte). La disputa (conte). Minerals i roques 1 (científic) Minerals i roques 2 (científic) Activitats d’eficàcia lectora. Activitats de comprensió lectora d’en Pasqual.   Enllaços Glops… Continue Reading →

Els animals

 Els bestiaris Unitat didàctica sobre els bestiaris Bestiari de Pere Quart Web per llegir els poemes de Pere Quart   Dossier Comencem Comencem 9. Els animals (alumne) Comencem 9. Els animals (professor) Fitxes de vocabulari i exercics Projecte Endavant:… Continue Reading →

La casa

Cartells de vocabulari Teoria Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges. Els habitatges. El bany. Generalitat valenciana. El dormitori. Generalitat valenciana. El saló. Generalitat valenciana. La cuina. Generalitat valenciana. Els estris de la cuina. Diccionaris audiovisuals. Àngel E. Rúa. La cuina…. Continue Reading →

La família

Vocabulari Cartell La família. Generalitat valenciana. Vivim Junts: La família. Generalitat de Catalunya.  Pràctica Comencem 5: La família (alumne)  / La família (quadern del professor) La Nadia i en Li: Tema 3: La casa i la família (impremta) Jocs Lic: Identificació… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑