Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Tag comprensió oral

Comprensions orals A1

Model 1 Escolta i respon:   Model 2

© 2023 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑