Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Tag conjuncions

Conjuncions

Definició – Les conjuncions són nexes que connecten oracions Va entrar i va saludar a tothom. – De vegades, enllacen paraules o sintagmes de la mateixa categoria Són monedes d’or i argent – Quan la conjunció que apareix juntament amb un adverbi o una… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑