Definició

– Les conjuncions són nexes que connecten oracions

Va entrar i va saludar a tothom.

– De vegades, enllacen paraules o sintagmes de la mateixa categoria

Són monedes d’or i argent

– Quan la conjunció que apareix juntament amb un adverbi o una preposició, es forma una locució conjuntiva.

 a fi que, abans que, com que, d’ençà que, des que, després que, encara que, fins que, ja que, llevat que, malgrat que, mentre que, només que, per tal que, segons que, sense que, sols que, vist que.

– El resultat d’unir dues oracions és una oració composta.
– Aquestes oracions compostes poden ser de dues menes: coordinades (les dues oracions tenen la mateixa categoria) i subordinades (hi ha una oració principal i una de subordinada)

Conjuncions de coordinació Oració composta per coordinació
Oració simple + conjunció + Oració simple
Enllacen elements iguals Jo escriuré la carta i tu la li donaràs
Va relliscar i va caure a l’aigua

 

Conjuncions de subordinació Oració composta per subordinació
Oració principal + conjunció + Oració subordinada
Indiquen que una oració depèn de l’altra No vull que compris res
Jo desitjo que  tu siguis feliç.

 

Tipus de conjuncions

Les conjuncions de coordinació

Tipus Significat Conjuncions Exemples
copulatives
uneixen dos o més elements i (oracions afirmatives)
ni (oracions negatives)
Té gana i son.
No menja ni dorm.
disjuntives tria forçosa o alternativa o
o bé
Et quedes o véns amb mi?
Li compraré un llibre o bé el convidaré a sopar.
adversatives oposició o contrarietat però
sinó (que)
ara bé
per contra
Parla bé l’anglès però no el sap escriure.
No estudiem física sinó química.
No plovia, sinó que diluviava.
distributives distribució de l’acció ni…ni
o…o
entre…entre
no solament…sinó que
Ni fa ni deixa fer.
explicatives aclareixen el que s’ha dit és a dir
això és 
il·latives doncs
per tant
en conseqüència
continuatives continuïtat altrament
a més (a més)
d’altra banda
No s’adona de res, a més la seva mare dissimula.
Remarques Exemples
La conjunció i no es canvia mai per encara que la paraula següent comenci per i. Estudia geografia i història. Viatjarem per França i Itàlia.
La conjunció o no es canvia mai per encara que la paraula següent comenci per o. Tancat o obert?
La conjunció sinó no equival mai al grup si no (condició + negació) No és de llana, sinó (ans al contrari, és) de cotó.
Si no són dues paraules diferents: si (conjunció condicional) + no (adverbi de negació) Si no ho vols (en el cas que no ho vulguis), ho tornarem al magatzem. 

 

Les conjuncions de subordinació

Tipus Significat Conjuncions Exemples
Completives sense significat que
si
com
Et desitjo que tinguis molta sort.
No sé si et podré ajudar.
Fes-ho com vulguis.
De lloc lloc on
allà on
Dinarem on t’agradi més.
De temps simultaneïtat quan
mentre
Jugarem a cartes quan arribis.
No parlis per telèfon mentre condueixes. 
anterioritat abans que (no) Vull parlar amb tu abans que te’n vagis.
posterioritat després que
fins que (no)
des que
així que
tot seguit que 

tan bon punt
tan aviat com
Després que hagis fet el dinar, neteja la cuina.
Us heu d’esperar a la sala fins que la infermera us cridi.
No em mouré d’aquí fins que no m’atenguin.
Tan bon punt arribis a casa, telefona’m.
Des que va tenir l’accident, no ha tornat a conduir.
reiteració sempre que
cada volta que
tota vegada que 
Sempre que ve porta alguna cosa.
De manera mode com, com si
segons
tal com
així com
Puja a cavall com puguis.
Ho faig tal com vas ensenyar-me.
Comparatives igualtat tant…com
tan…com
Aquest vi no és tan bo com deien.
superioritat més …que (no)
millor … que (no)
Prefereixo més guardar-lo que llençar-lo.
inferioritat menys …que (no)
pitjor … que (no) 

Aquest programa de televisió és pitjor que l’anterior.
proporcionalitat com més … més
com menys … menys
quan … més
quan … menys
Com més serem més riurem.
Condicionals condició si
si de cas

posat que
en cas que
mentre (que)
Si resols aquest problema, hauràs superat la prova.
Anirem d’excursió posat que tothom hi estigui d’acord.
En cas que arribi tard, comenceu a passar.
Causals causa perquè
com que
ja que
atès que
vist que
puix (que)
per tal com
a causa que
Canvia de cotxe perquè és massa vell. (castellà: porque)
Com que fa fred, avui no sortirem de casa.
Ja que has vingut, queda’t a dins.
Finals finalitat perquè
per tal que
a fi que
Et deixo el llibre perquè te’l llegeixis (castellà: para que)
S’investigarà el cas per tal que se sàpiga la veritat.
Cal un nou fàrmac a fi que millori de la malaltia.
Concessives dificultat encara que
malgrat que
per més que
tot i que
mal que
Encara que m’ho prometis, no et crec.Aquest vestit, me’l quedaré, tot i que no m’agrada massa.
Consecutives conseqüència de manera que
tant … que
tan … que
Ho podries dir de manera que tothom t’entengués, no creus?
Remarca Català Castellà
La conjunció perquè pot expressar:
Causa (allò que provoca un fet)
Conseqüència (allò que es persegueix)
Fixa’t que en castellà això no passa.
No ha sortit perquè plovia.
Ho vaig dir perquè se n’assabentés.
No ha salido porqué llovía
Lo dije para que se enterase.

 

Per practicar

Nodes 2 519 520 521 522 523 524
525 526 545 546 547 548
549 550
Itineraris 1 2 5 6

 

Exercici: reconeix els adverbis, les preposicions i les conjuncions

 

Print Friendly, PDF & Email