Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Tag adverbis

Adverbis

L’adverbi és una paraula invariable o bé una locució que té com a funció bàsica modificar un verb, un adjectiu o un altre adverbi. Per exemple: Formes simples Locucions adverbials Jo he aguantat pacientment. Arriben pretendents rics de tot arreu…. Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑