Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Tag apòstrof

Apotrofació de l’article determinat

L’apòstrof és un signe gràfic consistent en una coma volada, que serveix per a assenyalar l’elisió d’algunes lletres o l’afixació d’un pronom feble. S’apostrofen Exemples Els articles definits el i la, els articles personals en i na, i la preposició… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑