Quan sabem on va perquè junt i on va per què separat?

Escrivim  perquè quan es pot substituir  per… Exemples

ja que (valor causal)

per tal que (valor final)

el perquè (substantiu)

No he vingut perquè no m’he trobat bé (causal)

Van ser convocats a la reunió perquè hi exposessin el seu punt de vista (final)

El perquè de tot plegat
Els perquès del seu comportament

Escrivim per què quan es pot substituir per … Exemples

per quina raó (interrogatives indirectes i indirectes)

pel qual / per la qual / pels quals / per les quals (pronom relatiu)

Per què no has vingut? (interrogativa directa)
Vull saber per què no has vingut (interrogativa indirecta)Aquests són els motius per què no he vingut (= Aquests són els motius pels quals no he vingut)
Escrivim per a què quan es pot substituir per… Exemples

per a quina cosa (finalitat i pregunta)

Sovint apareix amb el verb ‘servir’

Explica’m per a què són aquests dibuixos tan estranys.

Per a què serveix un ventilador?

Per practicar

Itineraris 10 Exercici 2 Exercici 3

Print Friendly, PDF & Email