L’ús dels verbs ser i estar genera alguns dubtes, sobretot a l’hora d’expressar ubicació.

Usos del verb ser Usos del verb estar
Per indicar lloc (puntual)
On són les claus.
En Pere és a classe.
La policia és al costat de…
El llibre és al calaix.
La gata és al teulat.
Les cireres són dins el bol.
A les nou serem al cim.
On és el nen? És a la seva habitació.Per indicar temps (puntual)
L’excursió serà dimarts vinent.
La festa és en un restaurant.ANIMATS
Qualitats/estats permanents
La Maria és morena.
La Núria és molt blanca
En Ramon és alegre.Pertinença o origen
Aquest llibre és teu.
El dibuix és de la Rat.
L’Anna és de Roses.Els estats civils
El gat és mort.
Aquell home és/està casat.
En Pau és/està solter.

INANIMATS
Gustos
El cafè és fred.
El bacallà és salat.

Qualitats essencials
La neu és blanca.
El bastó és tort.
El bar és brut.
El gerro és de vidre.
La capsa és de cartró.
El llibre és barat.

Casos de vacil·lació (*)
La porta és tancada.
El llum és obert.
El gerro és trencat.
Els raïms són madurs.

*En aquests casos és preferible
l’ús del verb ser perquè és més
genuí i més espontani en català.

Permanència o durada en un lloc, romandre
Estic a Olot des del 1994.
Estaré dues hores al despatx.
Vaig estar dues hores a la platja.Qualitats/estats no permanents
La Maria està morena.
La Núria està molt blanca.
En Ramon està alegre.Alguns estats civils (per influència del castellà)
Està casat.
Està solter.Combinació amb preposicons
Està de tres mesos.
Estem a punt d’acabar.
La meva cosina és de Girona.Per diferenciar estats
El quadre està tort.
El bar està brut.

Sinónim de ‘viure’ o ‘treballar’
Estic en aquesta escola des del juny. (hi treballo)
Fa 20 anys que estic a Barcelona. (hi visc)

Casos de vacil·lació (*)
La porta està tancada.
El llum està obert.
El gerro està trencat.
Els raïms estan madurs.

 

Estar-se
Sinònim de viure o residir en un lloc
M’estic a l’hotel de la plaça Nova.
La Mireia s’està a Torelló.

Per practicar

Nodes 4 220 245
Enxaneta 116 119 120

Print Friendly, PDF & Email