Tot i que amb català tenim noms i adjectius acabats en -o (ferro, suro, totxo, gorro…), aquesta terminació és més abundant en castellà. Per això, hi ha moltes paraules castellanes amb -o final que corresponen a paraules catalanes sense aquesta lletra o amb una terminació diferent.

Separa aquestes paraules en dos grups segons si són correctes en català o si es tracta de castellanismes.

 1. freno
 2. oído
 3. resto
 4. estreno
 5. foco
 6. pasillo
 7. robo
 8. xino
 9. dato
 10. bolso
 11. cigarro
 12. cacharro
 13. trasto
 14. guerxo
 15. calbo
 16. gerro
 17. esguerro
 18. fenómeno
 19. metro

Paraules correctes Paraules castellanes Traducció


Tradueix aquestes frases al català:

 1. Estuve en la noche del estreno.
 2. El bolso está en el pasillo.
 3. Se ha detectado un foco infeccioso.
 4. Se ha producido un robo en un restaurante chino.
Print Friendly, PDF & Email