DOS NOMS PER A CADA COSA

Aquí teniu deu parells de sinònims amb els quals podeu anomenar els deu dibuixos que hi ha aquí sota. Ens sabeu dir quins són els sinònims que corresponen a cada dibuix?

EXERCICIS: 20 i 21 (pàg. 325-326)

 • aparentar ‘semblar’ / aparençar ‘fer veure’
 • abaixar ‘fer baixar’ / baixar
 • planejar ‘preparar’ / planar
 • apujar ‘fer pujar’ / pujar
 • renyir amb ‘discutir-se’ / renyar ‘avisar’
 • senyalar ‘fer un senyal’ / assenyalar ‘indicar’
 • adormir ‘fer dormir’ / dormir
 • legat ‘representant, delegat’ / llegat ‘herència, donatiu’
 • citació ‘text, document administratiu’ / cita
 • famosa ‘que té fama’ / afamada ‘que té fam’
 • arrabassar ‘prendre’ / arravatar-se ‘enfurir-se’
 • estança ‘habitació’ / estada
 • emplenar / complimentar ‘fer compliments’
 • brodat / bordat ‘lladrat’
 • esquadra ‘exèrcit’ / escaire
 • metge / mèdic
 • taula ‘moble’ / mesa ‘conjunt de persones que dirigeixen una corporació’
 • metre / metro
 • nombre ‘quantitat’ / número ‘xifra’
 • reals / reials
Print Friendly, PDF & Email