Hem comentat la classificació de les oracions adverbials. Recordeu que les oracions adverbials fan la funció de complement circumstancial.

Fixeu-vos bé en els usos de per quèperquè i per a què:

Per què

Perquè

Per a què

1) Pronom interrogatiu

 per què = per quina causa

2) Pronom relatiu

 per què = pel qual / per la qual / pels quals / per les quals / per on

1) Conjunció causal

 perquè = ja que

 2) Conjunció final

perquè = amb la finalitat que

3) Perquè substantiu

perquè = motiu

1) Pronom interrogatiu (amb el verb servir)

 per a què = per a quina causa

2) Pronom relatiu

per a què = per al qual / per a la qual / per als quals / per a les quals

Print Friendly, PDF & Email