Funcions de les oracions substantives
completives SAtr 

CD

CRV

CPred

CN

CAdj

CAdv

Ens interessa que el grup funcioni bé.La nena sembla que estigui trista. 

Digueu-li que no cridi tant.

Es queixaven que no els havien atès bé.

Es va quedar que semblava morta.

Tinc la impressió que tot anirà bé.

Estic content que tot vagi bé.

Escara som lluny que arribin a un acord.

d’infinitiu SAtr 

CD

CRV

CN

CAdj

CAdv

Els agrada fer riure.Això és bufar i fer ampolles. 

Van decidir no amagar la veritat dels fets.

Es va oblidar d’esperar-los.

En Joan té la certesa de ser acceptat.

Són incapaços de ballar amb gràcia.

Encara som lluny d’arribar a un acord.

de relatiu SAtr 

CD

CI

CRV

CPred

CN

CAdj

CAdv

CAg

Qui de jove no treballa quan és vell dorm a la palla.Aquesta feina és la que m’agrada. 

Et tornaré allò que em vas deixar.

Dono aquest llibre a qui el vulgui.

S’obliden dels que els necessiten més.

Tot sovint em prenen pel que viu al cinquè.

No entenc quin és el problema del que em parles.

Estic content del que m’expliques.

Encara som lluny del que ens va prometre.

La conferència és seguida pels qui són a l’interior de la sala.

interrogativa CD Necessitem saber què va passar
Print Friendly, PDF & Email