Estructura de l’oració composta

Tipus d’oracions compostes

Ens hem fixat en la manera de distingir la conjunció que de les oracions substantives del pronom relatiu que:

  • verb + que: conjunció –> oració substantiva
  • nom + que: pronom relatiu –> oració adjectiva
  • article / demostratiu + que: pronom relatiu –> (amb nom elidit) adjectiva / (sense nom elidit) substantiva
Print Friendly, PDF & Email