L’anàlisi sintàctica en forma d’arbre és un mètode que serveix per descriure l’estructura d’una oració i les relacions que hi ha entre les diferents parts.

El mètode consta de 3 nivells:

1r nivell: Descripció de les categories lèxiques (nom, adjectiu, determinant, verb, pronom, adverbi, preposició, conjunció i interjecció

2n nivell: Descripció dels sintagmes, és a dir, de les estructures formals
– SN: sintagma que té per nucli un nom
– SV: sintagma que té per nucli un verb
– SAdj: sintagma que té per nucli un adjectiu
– SAdv: sintagma que té per nucli un adverbi
– SPrep = Prep + SN

SINTAGMA = ESPECIFICADOR + NUCLI + COMPLEMENTS

3r. nivell: Descripció de les funcions sintàctiques

– Funcions dins de l’oració: subjecte i predicat
– Funcions dins del SN: especificador i complement del nom
– Funcions dins del SAdj: especificador i complement de l’adjectiu
– Funcions dins del SV: CD, CI, CC, CRV, CPred, CAgent, Atribut

Models d’anàlisi dels sintagmes

 

Print Friendly, PDF & Email