Espai d'aprenentatge de la llengua catalana a l'ESO

Category Sintaxi 3

Anàlisi sintàctica

L’anàlisi sintàctica en forma d’arbre és un mètode que serveix per descriure l’estructura d’una oració i les relacions que hi ha entre les diferents parts. El mètode consta de 3 nivells: 1r nivell: Descripció de les categories lèxiques (nom, adjectiu,… Continue Reading →

Categories lèxiques

Són 9: determinant (Det), nom (N), adjectiu (Adj), verb (V), pronom (Pro), adverbi (Adv), preposició (Prep), conjunció (Conj) i interjecció (Inter) El determinant El nom – Paraula variable en gènere (masculí i femení) i nombre (singular i plural) L’adjectiu – Paraula variable en gènere… Continue Reading →

Frases per analitzar 3

Subratlla els complements verbals i/o els atributs que hi hagi en les oracions següents i digues la funció sintàctica que realitzen. 1. Ahir va arribar en Joan a la ciutat. 2. Escric un carta a la meva cosina amb l’ordinador…. Continue Reading →

El sintagma nominal

1. EL SINTAGMA NOMINAL El sintagma nominal (SN) és el que té com a nucli un substantiu o un pronom: una dona rossa l’aigua en Nicolau aquella novel·la tan divertida que em vares deixar els fills del cosí del pare… Continue Reading →

© 2024 Aula de català — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑