Sinó

Sinó és una conjunció adversativa

1. Introdueix un element que marca oposició amb l’element relacionat. No agafis el paraigua, sinó la capelina.
No li ha dit que marxés, sinó que es quedés.
2. En oracions negatives introdueix un element que constituirà l’única excepció del que s’expressa. No té sinó tres-cents euros al compte corrent (= només té tres-cents euros al compte corrent).
No ha escrit sinó tres ratlles (= només ha escrit tres ratlles).

Si no

Si no és la unió de la conjunció condicional si i l’adverbi no. El no que acompanya el si té la funció de negar l’oració condicional.

si (condicional) + no (negació) Si no compleixes el termini de lliurament, no et pagaran la totalitat de l’encàrrec.
Canta; si no, m’entristeixo.

Per practicar

enxaneta.info 23 24 Itineraris 5-6

 
Print Friendly, PDF & Email