normes_accentuacio

Regles d’accentuació

REGLA 1. Accentuem les paraules agudes quan acaben en aquestes 12 terminacions:
a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in

Exemples: demà, faré, rajolí, ocasió, tabú, cabàs, després, pastís, borrós, barnús, suspèn, Berlín

La vocal d’un diftong no és en realitat una vocal. Per això NO s’accentuen paraules com
canteu, trofeu, sortiu, renoi, desmai


REGLA 2. Accentuem les paraules planes quan NO acaben en aquestes 12 terminacions:
a, e, i, o, u, as, es, is, os, us, en, in

Exemples: vela, mare, poni, carro, atlas, classes, oasis, trossos, virus, parlen, arribin

Feu atenció en aquests casos: les paraules planes com examen, oxigen, fenomen i certamen NO S’ACCENTUEN en SINGULAR, però en PLURALexàmens, oxígens, fenòmens i certàmens.

I alerta també aquí: NO S’ACCENTUEN les paraules planes acabades en -ia dia, Maria, voldria, tenia, venia, podia, Rosalia


REGLA 3. Accentuem sempre les paraules esdrúixoles.

Exemples: àguila, pel·lícula, vèrtebra, número, matemàtiques, túnica, elegància, paciència, importància, esdrúixola

Per saber si una paraula acabada en –ia és esdrúixola, hem de mirar quina lletra va abans de –ia. Si hi ha una consonant, la i i la a s’han de separar en dues síl·labes (un hiat). Llavors, serà esdrúixola i, per tant, s’accentuarà: història, memòria, permanència, infància, constància, elegància, àvia, gàbia, ràbia, tèbia, Júlia, Sílvia, Antònia

Per practicar

Nodes 1 636 637 640 642 645 646
665
Nodes 3 547 549 550 551 572 552 
573 574 575 577 255
Enxaneta 44 45 46 47 48 49
168 169 170 171 172 173
174 175 176

 

Print Friendly, PDF & Email