En català tenim dos tipus d’accent sobre les vocals:

  • Obert o greu: à, è, ò
  • Tancat o agut: é, í, ó, ú

Els accents de a, i , u

L’accent sobre la “a” sempre és obert o greu
L’accent sobre la “i” i la “u” sempre és tancat o agut agudes: jardí, padrí, bambú, tabú
planes: difícil,  ridícul, núvol, rúfol,

 

Print Friendly, PDF & Email