quan o quant?

QUAN QUANT
  • Fa referència al temps
  • És invariable
  • Es pot substituir per “en quin moment”, “a quina hora”, “quin dia”, etc.
  • En castellà és cuando

Quan (el dia que) vinguis escoltarem el CD.
No m’ha dit quan (a quina hora) marxarem.

  • Fa referència a la quantitat
  • Té flexió de gènere i nombre: quant, quanta, quants, quantes
  • Es pot substituir per una expressió com “quants n’hi ha”, “quants han arribat”, etc.
  • En castellà és cuanto

Quant val aquest xandall?
Quanta gent vindrà a la festa?
Quants diners val aquest xandall?
No sé quantes vegades t’ho he dit.

Per practicar

Enllaços relacionats

Print Friendly, PDF & Email