«el llenguatge és un mètode de comunicar idees, emocions i desitjos»

En la vida quotidiana, utilitzem el llenguatge verbal amb diverses finalitats: preguntar, desfogar-nos, passar el temps, expressar el nostre estat d’ànim…

S’anomenen funcions del llenguatge els diversos propòsits o fins que es volen aconseguir quan s’emet un enunciat.

Mitjançant el llenguatge, els éssers humans podem realitzar, com a mínim, sis actes comunicatius diferents:

1. Transmetre idees, referir-se a la realitat, explicar-la: funció referencial, denotativa o explicativa.

 • Pretén transmetre informacions objectives sobre el referent.
 • Usa la 3a persona, construccions impersonals (sense subjecte).
 • Tipus de textos: informatius, explicatius, notícies periodístiques, els articles científics, els resums de textos, els informes, els currículums.
 • Exemple: La fórmula de l’àcid sulfúric és H2O SO4.

2. Expressar emocions i sentiments: funció expressiva o emotiva.

 • Pretén expressar sentiments, opinions, crítiques, de l’emissor.
 • Usa exclamacions, interjeccions.
 • Exempla: Ostres! Avui faré tard.

3. Cridar l’atenció del receptor per a obtenir-ne una resposta: funció conativa o apel·lativa.

 • Pretén provocar una resposta en el receptor, ja sigui adreçant-li una ordre, una prohibició, una recomanació, convèncer.
 • Al text apareixen vocatius (referència a algú que escolta, normalment entre comes), imperatius, construccions amb imperatius.
 • Predomina en els textos argumentatius, publicitaris o propagandístics.
 • Exemple: Manel, vine! Però no fumis siusplau.

4. Comprovar l’eficàcia de la comunicació: funció fàtica.

 • Pretén establir, matenir, interromper el contacte entre els parlants i assegurar el bon funcionament del canal de comunicació.
 • El canal s’obre o es tanca amb certes fórmules estereotipades: Hola! Adéu!. En la llengua oral, mitjançant expressions com: és clar, és clar, determinades articulacions com mmm, i en llengua escrita, per mitjà d’una bona caligrafia i una ortografia impecable.
 • Exemple: Em sents bé? Estàs al cas?

5. Crear bellesa amb les paraules: funció poètica.

 • Pretén posar en relleu la forma del mateix missatge, jugar amb la manera com usem la llengua.
 • Apareix en literatura, en la publicitat, en els acudits.
 • Exemple: En aquella càlida vesprada, aimada tota ella, els ocells ja estaven a joc.

6. Parlar sobre el llenguatge: funció metalingüística.

 • Pretén aclarar o explicar el codi. Ho fa a través de determinades expressions com per exemple, això significa, és a dir, per a explicar el codi.
 • Predomina en diccionaris i gramàtiques.
 • Exemple: Aqüífer significa que porta o segrega aigua.

Cada funció del llenguatge incideix sobre un element de la comunicació diferent.

Per practicar
 

Print Friendly, PDF & Email