CATALÀ – CASTELLÀ

ca: gosar – cas: osar
cas: gozar – cat: gaudir
ca: son – cas: sueño
ca: somni – cas: sueño

cas: colgar – cat: penjar
cat: colgar – cas: esconderse

CATALÀ – FRANCÈS

fr: repasser – cat: planxar
cat: repassar – fr: réviser

CATALÀ – ANGLÈS

en: balance – ca: equilibri
ca: balanç – en:

CATALÀ – ITALIÀ

it: burro – cat: mantega
cat: burro – it: asino

CATALÀ – PORTUGUÈS

CATALÀ – ALEMANY

CATALÀ – RUS

Print Friendly, PDF & Email