Els falsos amics són les paraules de llengües diferents que, tot i assemblar-se, tenen significats allunyats.

Per exemple, en castellà bordar significa adornar una tela amb passades consecutives d’agulla. També s’utilitza en el sentit d’executar alguna feina amb una gran perfecció. En canvi en català el verb bordar s’aplica al soroll que fan els gossos.

CATALÀ – CASTELLÀ

Castellà Que en català seria Semblança amb el mot català Que en castellà seria
gozar gaudir gosar osar
sueño somni son sueño
colgar penjar, suspendre colgar enterrar, cubrir, sepultar

Llista de falsos amics castellà – català de la Vikipèdia

CATALÀ – FRANCÈS

Francès Que en català seria Semblança amb el mot català Que en francès seria
repasser planxar repassar réviser
lettre carta lletra lettre
carte mapa carta lettre
constipé mal de panxa constipat enrumé
partir marxar, sortir partir (dividir) découper
large ample llarg long

 

CATALÀ – ANGLÈS

Mot anglès Que en català seria Semblança amb el mot català Que en anglès seria
balance
equilibri balanç evaluation
complexion
cutis complexió good-looking
diary agenda diari newspaper
embarrassed avergonyit / -da embarassada pregnant
exit sortida èxit success
gripe mal de ventre grip flu
large gran llarg long
constipated restret constipat cold (sig)
carpet estora carpeta file / folder
library biblioteca llibreria bookshop
realise adonar-se realitzar make

Llista de falsos amics anglès – català de la Vikipèdia

CATALÀ – ITALIÀ

Mot italià Que en català seria Semblança amb el mot català Que en italià seria
burro mantega burro (animal) asino
arancia taronja aranja pompelmo
gamba cama gamba (animal) gamberetto
guardare mirar guardar (desar) serbare, conservare, custodire

Llista de falsos amics italià – català de la Vikipèdia

 

CATALÀ – PORTUGUÈS

CATALÀ – ALEMANY

CATALÀ – RUS

Print Friendly, PDF & Email