Abans de començar

El resum d’un text és un nou text més breu que conté les idees principals. Els resums faciliten la comprensió del text, l’aprenentatge i la retenció.

Per fer un bon resum el primer pas és llegir el text i comprovar que s’ha entès bé la informació. Si cal, consulta les paraules que no entenguis.

Estratègies per fer un bon resum

– Comença per reconèixer quins són els elements importants del text i així poder eliminar material trivial o material important, però que és redundant. Utilitza el subratllat per visualitzar-ho millor.

– MIra si un grup d’unitats d’informació, termes o accions es poden agrupar sota un terme genèric que els inclogui a tots.

– Identifica les idees principals dels segments del text o inventa una oració principal en el cas que aquesta no existeixi en un paràgraf.

– Integra tota la informació i expressa-la amb les teves pròpies paraules. No copiïs frases del text.

– Presenta una versió organitzada i coherent del text i compara-la amb el text original.

Regles per elaborar resums efectius

a) Regla d’eliminació: elimina informació no important o trivial o elimina informació important, però redundant (repetida).

b) Regla de generalització: agrupa objectes o accions sota un terme que els inclogui a tots.

c) Regla de síntesi o de construcció: selecciona la idea principal en cada paràgraf del text o construeix-la en cas de no estar explícita o de no existir.

d) Regla del parafraseig: usa de les teves pròpies paraules a fi d’evitar la còpia textual de la informació.

Exemple de resum

Per practicar


Llibre digital de 2n d’ESO: bloc 7
Print Friendly, PDF & Email