Què és un resum?

El resum és la condensació del significat d’un text, expressat de forma abreujada. Quan fem un resum hem de reduir-ne l’extensió, però conservar el significat complet, les idees principals i la informació rellevant

El resum d’un text és un nou text més breu que conté les idees principals. Els resums faciliten la comprensió del text, l’aprenentatge i la retenció.

Estratègies per fer un bon resum

  1. Llegir el text atentament per comprendre‘l i copsar-ne les idees principals.
  2. Redactar el resum del text amb les nostres pròpies paraules.
LA COMPRENSIÓ DEL TEXT CONSELLS PRÀCTICS
Llegir el text i comprovar que s’ha entès bé tot el que diu. Assegura’t de comprendre bé totes les paraules i expressions. Si cal, consulta el diccionari.
Determinar el tipus de text (literari, notícia, article d’opinió, problema-solució) , i la finalitat (informar, explicar, descriure, denunciar, felicitar, entretenir…). Observa el tipus de text, l’estructura, la disposició en l’espai perquè això et donarà una informació general del text.
Subratllar les idees principals del text i descartar les idees repetides o secundàries. Normalment, cada paràgraf del text conté una idea principal i altres idees que la complementen o exemplifiquen.
Subratlla només les paraules clau de cada paràgraf i algun fragment rellevant.
Elaborar un esquema amb les idees principals ordenades i jerarquitzades. L’esquema és un sistema que permet visualitzar la informació de manera ràpida i clara. Pots fer servir números o lletres per establir l’ordre i la jerarquia de les idees principals.

 

LA REDACCIÓ DEL RESUM CONSELLS PRÀCTICS
Redactar el nou text a partir de l’esquema fet. Integra tota la informació i expressa-la amb les teves pròpies paraules a fi d’evitar la còpia textual de la informació.
– No es tracta d’ajuntar les paraules subratllades al text.
– Usa de les teves pròpies paraules.
– Sobretot, no copiïs frases del text.
Cal mantenir l’objectivitat (no expressions subjectives ni opinions o interpretacions del que diu el text).
-No es poden fer comentaris del tipus “l’autor diu…”, “després afirma…” , “l’emissor exposa… o argumenta…”
– L’autor no diu, ni parla, l’autor opina, considera, explica, creu, pensa, defensa…
Cal fer una petita introducció Ports començar així:
– Aquest text es pot resumir així…
– Els continguts del text es poden resumir de la manera següent…
– El resum d’aquest text (fragment) pot ser el següent…
Lligar les idees principals, prèviament subratllades, amb coherència i cohesió, fent ús de connectors i puntuant les frases de manera adequada. El resum ha de presentar les idees ben cohesionades.
Per això cal utilitzar els connectors textuals i els signes de puntuació adequats.
Fer el resum d’una extensió que permeti dir tot allò que és essencial i prescindir de tot allò que és secundari o anecdòtic. Normalment, l’extensió d’un resum no ha de superar la meitat del text original.
– Elimina informació no important o trivial o elimina informació important, però redundant o repetida.
– Agrupa objectes o accions sota un terme genèric que els inclogui a tots.
– Selecciona la idea principal en cada paràgraf del text o construeix-la en cas de no estar explícita o de no existir.
Comprovar que el resum és fidel al text original, que presenta una versió organitzada i coherent del text de manera objectiva. Compara el resum amb el text original.
El resum, a diferència del comentari, no ha de ser una interpretació subjectiva del text ni ha de contenir cap valoració personal.
– Si un text és subjectiu, cal reflectir la seva subjectivitat (però no la nostra).
– No usarem mai la 1a o la 2a persona, millor usar oracions impersonals.

 

Exemples de resum

El llop torna a Catalunya un segle després de la seva extinció
Resum
Biòlegs i agents rurals han confirmat que el llop ha tornat a Catalunya un segle després de la seva extinció. S’han vist una desena de llops a Catalunya en els últims anys i entre ells hi ha una femella, per la qual cosa els experts asseguren que l’animal s’està expandint a Catalunya procedent de poblacions del sud de França. En un article publicat a la revista “Quercus”, personal de la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat detalla que han confirmat la presència d’almenys 13 exemplars diferents a través de les anàlisis genètiques practicades sobre excrements i pèls recuperats. Els animals s’han detectat sobretot al Parc Natural del Cadí-Moixeró.

Els experts han conclòs que el llop ha arribat als Pirineus per quedar-s’hi. Diuen que encara que no han trobat evidències de reproducció a Catalunya perquè els primers animals a repoblar les noves regions són mascles joves, però que ja ocupen uns 1.400 quilòmetres al massís del Cadí i en serres limítrofs per diverses comarques pirinenques.

El llop ocupa en la majoria de casos zones naturals protegides amb abundància d’isards, cabirols, senglars i llebres, tot i que també s’han detectat incursions de fins a 90 quilòmetres al sud, endinsant-se en la província de Barcelona.

Els llops que s’han detectat provenen del sud de França, després que les anàlisis genètiques han descartat que estiguin emparentats amb els de les poblacions ibèriques del nord-oest d’Espanya.

Conflicte a la vista

Els experts que han fet el seguiment del llop, personal de la Direcció General de Medi Natural de la Generalitat, han publicat el resultat de les seves investigacions en un documentat article a la revista “Quercus”. Els biòlegs i agents rurals alerten que el retorn del llop a Catalunya comportarà conflictes amb els ramaders de la zona.

Els atacs al bestiar són l’aspecte de la conservació d’aquest depredador més preocupant per als experts. Segons les dades que té la Generalitat, els atacs que han protagonitzat els llops en ramats han comportat la mort d’almenys 10 caps de bestiar el 2010. De fet, en els últims set anys els llops han estat els responsables directes de la mort de 81 animals als Pirineus. Tot i això, la xifra ha disminuït en els darrerts anys gràcies al programa d’entrega de gossos de proteccó de la rasa Muntanya dels Pirineus i la construcció de tanques per agrupar els ramats.

BARCELONA,

I aquí tens un altre exemple de resum.

Per practicar

Print Friendly, PDF & Email