Noms i adjectius que s’escriuen amb O

Noms i adjectius masculins Noms: carro, gerro, ganxo, ferro
Adjectius: guerxo, flonjo, fondo
Els plurals carros, gerros, ganxos, ferros
vasos, mesos, calaixos, textos, feliços

 

Noms i adjectius que s’escriuen amb U

Acabats en -au, -eu, -iu, -ou

i els seus plurals

palau, trineu, museu, correu, trofeu, adhesiu, sou, riu, liceu, ateneu, cacau, estiu, europeu

palaus, trineus, museus, correus, trofeus, adhesius, sous, rius, liceus, ateneus, cacaus, estius, europeus

Algunes paraules invariables acabades en -us globus, focus, fetus, cactus, porus, sinus, tètanus

 

En els verbs

S’escriuen amb O
La 1a pers. del present d’indicatiu de tots els verbs de la 1a i 3a conjugació, i d’alguns de la 2a jo canto       jo estudio
jo ballo        jo canvio
jo perdo       jo cabo
jo sento
La 3a pers. del present d’indicatiu ens indica com cal escriure la resta de formes. ell juga –> jugaré, jugava… (excepte joguina)
ell mulla –> mullaré, mullat, mullava (excepte moll)
Canvis en l’arrel d’alguns verbs: collir collim, collia, collíssim, collint… / cullo, culls, cull, cullen…
sortir sortim, sortia, sortissin, sortint… / surto, surts, surt, surten…
tossir tossim, tossia, tossiré, tossís… / tusso, tusses, tussen…
escopir escopim, escopia, escopirà… / escup, escupen, escupis…
En els verbs poder i voler:
– les formes tòniques s’escriuen amb -u-:
– les formes àtones amb -o-:
excepte les formes: puguem, pugueu i vulguem, vulgueu
puc, pugui, pugues
vull, vulgui, vulgues
pogut, podem, podia, poguessin, podent
volgut, volem, volia

 

Dins d’una mateixa família de paraules totes s’escriuen igual

Un mot i els seus derivats s’escriuen sempre amb la mateixa vocal.
collaret coll
calorós calor
gosset gos
forner forn
pontet pont petit
polseguera pols
puntet punt petit
sucar suc
punxada punxa
punyal puny
fumera fum

 

Casos especials

Compte amb els pseudoderivats, que no segueixen l’ortografia de la paraula primitiva.
Primitiu Derivat Pseudoderivat
boca
cònsol
corb
córrer
dolç
home
jove
moc
ploma
títol, subtítol
boqueta

corba
concórrer
dolçor
homenot
jovent, joventut
mocar
plomall
titolet
bucal
consular
curvatura, curvilini
concurrència
dulcificar
humanisme, humanitat
juvenil
mucosa
plumífer
titular

 

Paraules que s’escriuen al revés que en castellà i que cal memoritzar

S’escriuen amb o S’escriuen amb u
aixovar, avorriment, bordell, botifarra, brúixola, calorós, capítol, cartolina, cobrir, complir, complimentar, cònsol, embotir, Empordà, escrúpol, esdrúixol, governatiu, Hongria, joglar, joventut, nodrir, ordir, pèndol, ploma, podrir, polir, el pols, polvoritzar, rètol, robí, roí, Romania, rossinyol, sofrir, sorgir, sospirar, sostreure, títol, triomf bufetada, butlletí, butxaca, desmuntar, fòrum, harmònium, muntanya, muntar, mussol, remuntar, ritu, sèrum, subornar, sufocar, supèrbia, suport, suportar, tramuntana, turment, turmentar, vidu

 

Per practicar

 

 

Nodes 1 238 239 240 241 242 243
244 246 247 250 273 274
275 276 277 278
Nodes 3 i 4 150 152 328 329 330 331
332 333 334 347 348 349
Enxaneta 100 101 102 103 104 202
203 204 205 206 207 208
209 210 211 212 213
Altres 2

 

Dictats en línia Elemental B1 Intermedi B2

Activitat de síntesi

Tria 15-20 paraules difícils pel que fa a l’ortografia de o/u i crea un núvol de paraules ben bonic.

  1. Utilitza un d’aquests enllaços per fer-ho: http://www.nubedepalabras.eshttps://wordart.com/create
  2. Escriu la llista de paraules i vigila de no fer-hi cap error.
  3. Quan acabis, envia la imatge en format jpg, jpeg, png o gif a l’adreça annabalaguer@vedrunagracia.cat

 

Alguns exemples fets pels alumnes

Print Friendly, PDF & Email