Unitat 1

Els únics verbs irregulars de la primera conjugació són anar o anar-se’n i estar.
Aquests verbs presenten les principals irregularitats en les formes de l’imperatiu:

vés / vés-te’n estigues (tu)
vagi / vagi-se’n estigui (vostè)
anem / anem-nos-en estiguem (nosaltres)
aneu / aneu-vos-en estigueu (vosaltres)
vagin / vagin-se’n estiguin (vostès)

Els verbs acabats en -iar com canviar es pronuncien can-vi-o, can-vi-es i can-vi-en al present d’indicatiu, i can-vi-ï, can-vi-ïs i can-vi-ïn al present de subjuntiu. (La síl·laba destacada en negreta és la tònica.)

Activitats Nodes 4 153 154 155 156 157 158

 

Unitat 2

Els verbs derivats de batre (combatre, debatre…) i de rompre (corrompre, interrompre…), com també els verbs acabats en -cebre (decebre, percebre…) i en -metre (cometre, permetre…), s’han de conjugar d’acord amb el model regular de la segona conjugació: perdre.
Per tant, formes com «permitim», «debatiu», «percebeixo» o «interrompeixen» són incorrectes.
Conjuga en veu alta les formes del present i del futur dels verbs debatre, interrompre, percebre i permetre.

Activitats Nodes 4 260 261 263 264 266

 

Print Friendly, PDF & Email