Amb les lletres s i z representem el so de la essa sonora i amb les lletres s, ss, c i ç representem el so de la essa sorda. La essa sonora es pronuncia fent vibrar les cordes vocals (casa, base, zel, zona). La essa sorda es pronuncia sense la vibració de les cordes vocals (caça, bassa, cel, sona). És important distingir aquests sons perquè la mala pronúncia pot ser la causa d’errors ortogràfics.

Normes d’ortografia

Ortografia de la essa sonora
-s- entre vocals -s-: camisa, lesió, museu, paisatge, països, presagi, rosa…

Paraules amb essa sonora que en singular no duen essa final: anàlisi, crisi, dosi, èmfasi, hipòtesi, oasi, parèntesi, síntesi…

 

Paraules que es pronuncien amb essa sonora: adhesió, decisió, explosió, frase, presagi, presumpte, residu

Derivats de dins, fons i trans -dins-: endinsar -fons-: enfonsar, enfonsament -trans-: transitar, trànsit
z- a principi de paraula z-: zebra, zero, zona, zoo…
-z- darrere consonant Cons+z: donzella, dotzena, esmorzar, pinzell, quinze, senzill…
Hi ha algunes paraules cultes que presenten una –z- entre vocals. -z-: amazona, trapezi, ozó, topazi…

 

Ortografia de la essa sorda
A principi de paraula: s, c s-: sabata, seient, síndria, sucre…

Paraules que es pronuncien amb essa sorda: agressió, comissió, discussió, dissoldre, expressió, impressió, lluïssor…

 

Altres paraules d’ús freqüent que s’escriuen amb ç trencada: alçar, avançar, començar, calçat, confiança, creixença, força, llança…

c-: ceba, cendra, cendrer, cent, cera, cérvol, cicló, cigonya, cinta, cirera…
Entre vocals: ss, c, ç -ss-: arrissar, cassola, cuirassa, disfressa, emissora, massís, pallasso, passadís, pissarra, tassa…
-c-: àcid, facècia, places, recinte…
ç-: abraçada, amenaçar, caçar, eriçó, plaça, puça, raça…
A final de paraula: s, ç -s: arròs, bus, cabàs, dilluns, fals, llapis, massís, tros, vernís, tapís…
-ç: avanç, avenç, braç, capaç, comerç, descalç, dolç, esforç, estruç, feliç, glaç, març, veloç…

 

 Quadre resum de la s sorda i s sonora

Per practicar (obre els enllaços en una pestanya nova amb el botó dret del ratolí)

Nodes 2 234 235 (22) 236 (23) 237 (24) 238 239 (25)
240 (26) 262 (27) 263 264 265 (28) 266
Nodes 4 440 442 443 444 445 446
447 448 449
Enxaneta 43  55  56  57  64  68
 69  254  255
Dictats en línia Elemental B1 Intermedi B2

 

Activitat de síntesi

Fem un scrabble gegant. En grups de 8-9 persones, penseu cadascú una paraula difícil d’escriure que contingui el so de essa sorda o essa sonora. Es tracta de crear un scrabble amb aquestes paraules.

Utilitzeu el següent enllaç per crear-les:

 

Print Friendly, PDF & Email