Amb les lletres s i z representem el so de la essa sonora i amb les lletres s, ss, c i ç representem el so de la essa sorda. La essa sonora es pronuncia fent vibrar les cordes vocals (casa, base, zel, zona). La essa sorda es pronuncia sense la vibració de les cordes vocals (caça, bassa, cel, sona). És important distingir aquests sons perquè la mala pronúncia pot ser la causa d’errors ortogràfics.

Ortografia de la s sonora

Escrivim -s- entre vocals -s-: camisa, lesió, museu, paisatge, països, presagi, rosa…
En els derivats de dins, fons i trans -dins-: endinsar, endinsat
-fons-: enfonsar, enfonsar, enfonsament
-trans-: transitar, trànsit, transatlàntic
Escrivim z- a principi de paraula z-: zebra, zero, zona, zoològic, zenit
Escrivim -z- darrere consonant Cons+z: donzella, dotzena, esmorzar, pinzell, quinze, senzill
Hi ha algunes paraules cultes que presenten una -z- entre vocals. -z-: amazona, trapezi, ozó, topazi
Paraules amb essa sonora que en singular no duen essa final  anàlisi, crisi, dosi, èmfasi, hipòtesi, oasi, parèntesi, síntesi
Paraules que es pronuncien amb essa sonora adhesió, decisió, explosió, frase, presagi,  presumpte, residu

 

Ortografia de la s sorda

A principi de paraula: s, c s-: sabata, seient, síndria, sucre…
c-: ceba, cendra, cendrer, cent, cera, cérvol, cicló, cigonya, cinta, cirera…
Entre vocals: ss, c, ç -ss-: arrissar, cassola, cuirassa, disfressa, emissora, massís, pallasso, passadís, pissarra, tassa
-c-: àcid, facècia, places, recinte
ç-: abraçada, amenaçar, caçar, eriçó, plaça, puça, raça
A final de paraula: s, ç -s: arròs, bus, cabàs, dilluns, fals, llapis, massís, tros, vernís, tapís
-ç: avanç, avenç, braç, capaç, comerç, descalç, dolç, esforç, estruç, feliç, glaç, març, veloç
Paraules acabades en gressor, gressió, pressor, pressió, missió agressor, sgressió, expressió, impressor, impressió, repressor, repressió, missió, dimissió, comissió
Altres paraules que s’escriuen amb -ss- i es pronuncien amb essa sorda discussió, dissoldre, lluïssor
Altres paraules d’ús freqüent que s’escriuen amb ç trencada alçar, avançar, començar, calçat, confiança, creixença, força, llança

 

Per practicar

Nodes 2 234 235 236 237 238 239
240 262 263 264 265 266
Nodes 4 440 442 443 444 445 446
447 448 449
Enxaneta 43  55  56  57  64  68
69  254  255  257  258  259
Altres 13 14
Dictats en línia Elemental B1 Intermedi B2

 

 Quadre resum de la s sorda i s sonora

Print Friendly, PDF & Email