Observa atentament la pronúncia d’aquests sons a final de paraula:

esquerp superb set fred arc llarg

Normes d’ortografia

A final de paraula
Darrere d’una vocal tònica, s’escriuen les oclusives sordes: p, t, c: llop, humit, amic Excepcions
– adob, club, cub, tub, fluid, fred, sud, mag, demagog, pedagog…
– Femenins acabats en
–itud (solitud, plenitud) i –etud (quietud, inquietud).
Darrere d’una vocal àtona, s’escriu la mateixa lletra que aparegui en el femení o en una paraula derivadaàrab, pàl·lid, càstig, príncep, dipòsit, músic. Excepcions
à
nec, aràbic, càrrec, espàrrec, fàstic, feréstec, mànec, préssec, rònec…
Darrere d’una consonant s’escriu la mateixa lletra que aparegui en el femení o en una paraula derivada: superb, covard, alberg, llarg, serp, desert, remolc. Excepcions
La primera persona d’alguns verbs: vinc, aprenc, comprenc, encenc, entenc, pretenc, tinc, …

 

A final de síl·laba
Caldrà tenir en compte els grups gràfics següents:
ad- adjuntar, adjudicar, admetre, advocat, adversitat
ab- abdicar, abdomen, absent, absolut, abstracte, absurd, absoldre
ob- objecte, objectiu, obtenir, observar, obscur, obvi, obviar
sub- subjecte, subministrar, submarí
subs- substituir, substitut, substància, substrat
cap- capçal, capgirar, capbussar-se, capficat
cab- cabdal, cabdell, cabdill
-bt- dissabte, sobte, dubte, subtil
-pt- acceptar, apte, captiu, escriptor, escriptura, recepta, repte
-cc- accent, accelerar, succeir, succés, acceptar, objecció
-ct- tracte, adjectiu, recte, pacte, delicte, districte, objecte
-gg- suggerir
-gm- augment, enigma, fragment
-gn- cognom, signar, regnar, sagnar, digne
-dd- addicte, addicció, adduir
-tm- setmana, sotmetre
-tll- espatlla, ametlla, butlletí, ratlla, motlle, batlle

L’emmudiment de les lletres d i t finals

Excepte en valencià i balear, les lletres d i t no es pronuncien a final de paraula en els grups –nd, –nt o –lt.

Noms Adjectius Adverbis Gerundis
estand, dividend, insult, revolt, brillant, detergent, laberint, conjunt fecund, profund, malalt, ocult, constant, content, distint, adjunt constantment, malament, normalment, pobrament cantant, perdent, dormint, servint

Les formes tan/tant i quan/quant

tan – És un adverbi i s’utilitza per a les comparacions.
– Sempre s’escriu davant d’un adjectiu o d’un altre adverbi
– En castellà és tan
Ella és tan intel·ligent com tu.
Fes-ho tan bé com sàpiques.
tant – Indica quantitat i va seguit d’altres classes de paraules o va al final d’una frase. 
– En castellà és tanto
Ha corregut tant que ha quedat esgotat. M’agrada tant!
quan – Indica temps
– És invariable
– Es pot substituir per una expressió temporal com “a quina hora”, “quin dia”, etc.
– En castellà és cuando
Quan vinguis escoltarem el CD.
El dia que vinguis escoltarem el CD 
quant – Indica quantitat
– Té flexió de gènere i nombre: quant, quanta, quants, quantes
– Es pot substituir per una expressió com “quants n’hi ha”, “quants han arribat”, etc.
– En castellà és cuanto
Quant val aquest xandall?
Quants diners val aquest xandall?

Embarbussaments

Tinc tanta sang que a les cinc tinc son.
Tinc cinc fills tísics i prims,
i amics i íntims, vint-i-cinc.
Duc pa sec al sac,
m’assec on soc
i el suco al suc.
—En quin tinter tens tinta, Anton?
—Tinc tot de tinta en tots els tinters.
—Que fi que fa el cafè el cafeter Delfí.
—I al cafeter Delfí, qui li fa el cafè?

Per practicar

Nodes 2 131 132 133 135 136 137
138 139 140 141 159 160
161 162 163 164
Nodes 4 348 350 352 353 354 355
Altres 9 10 11 12 27
Dictats en línia Elemental B1 Intermedi B2

Activitat final

Tria les 15 o 20 paraules que consideris més difícils per a tu i crea un núvol de paraules ben bonic.

  1. Utilitza aquest enllaç per fer-ho: http://www.nubedepalabras.es
  2. Quan l’acabis, desa’l en format JPG i envia’l al professor per compartir-lo amb la resta de companys.

Mostra de núvols de paraules fets pels alumnes de 2n d’ESO

 

Més núvols de paraules fets pels alumnes de 2n d’ESO

 

 

Print Friendly, PDF & Email