El so inicial de boca, tant al principi de paraula com a principi de síl·laba dins el mot, es pot representar amb b (bé, roba) o amb v (vaca, cavar).

La b (be alta) i la v (ve baixa) es confonen en molts parlars catalans i per això ens convé recordar algunes normes d’ortografia.

S’escriu B

Davant de l i r poble, amable, arbre, bramar
Quan alterna amb una p en la mateixa família de paraules lloba (llop)
saber (sap)
Darrere de m embolica, comboi, ambient, ambulància
Excepte: circumval·lació, tramvia

S’escriu V

En les terminacions de l’imperfet d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven
trobava, arribaves, acabàvem
Quan alterna amb el so u en la mateixa família de paraules hauré, havia, haurem, havíeu
blau, blava, blavós, blavenc, blauer
beu, bevia, beurem, bevedor, beveu
Darrere de n invent, canvi, canviar, enviar, convent, convenir, envà

Alternances B i V: homòfons i mots cultes

Els homòfons són paraules que sonen igual però que s’escriuen diferent perquè tenen significats diferents. baca (portaequipatges) – vaca (animal)
bena (teixit de roba per embenar) – vena (vas sanguini)
bell (formós) – vell (antic, persona gran)
ball (dansa) – vall (zona enclotada entre muntanyes)
buit (contrari de ple) – vuit (número)
beure (engolir) – veure (mirar)
bela (verb belar) – vela (peça de roba)
bola (esfera) – vola (verb volar)
bull (verb bullir) – vull (verb voler)
bol (recipient)  –  vol (verb voler) / vol (acció de volar)
Els pseudoderivats són paraules cultes que provenen directament del llatí, és a dir, que no han seguit el procés evolutiu naturalde la llengua. baró –> viril
calb, calba –> calvície
cervell –> cerebral, cerebel
corba –> curvilini, curvatura
llavi –> labial
moviment –> mòbil, mobilitat
vol, ennuvolat –> nebulós
prova –> probabilitat, probable
saber –> savi, saviesa

I malgrat tot, sovint no tenim manera de saber amb quina de les dues grafies (b o v) s’ha d’escriure un mot. En aquest cas, ens cal aprendre els mots de memòria, sobretot, quan divergeixen respecte a altres llengües romàniques.

Comparació amb altres llengües

 Embarbussaments

L’estiba que estova Esteve
no és tova ni és teva
ni estava a l’estiba.
Vinc al bosc i busco vesc
i visc del vesc que busco al bosc.
Beu vi bo de Valls.
La bella balla ballarugues al so dels cascavells.
Una vella veia abelles i feia bitlles vermelles.

Per practicar

Nodes 2 642 643 644 646 648 649
650 651 672 673 674
enxaneta.info 1 2 3 4 123 146
158 159 160 193 194 195
196 197 198 199 200 201
Altres 12 177

 

Dictats en línia Elemental B1 Intermedi B2

 Activitat final

Agafa les paraules que consideris més difícils per tu i crea un núvol de paraules ben bonic.

  1. Utilitza aquest enllaç per fer-ho: http://www.wordclouds.com/
  2. Quan acabis, baixa’l en format d’imatge JPG i envia’l al teu professor.

 

Print Friendly, PDF & Email