Escrivim R

1. A començament de mot ratolí, ruïna, riu, rei, roca
2. Després de consonant somriure, enrabiat, poltre, primavera, cresta, trineu
3. En mots començats amb prefix (auto-) autoretrat, (contra-) contrarestar, (pre-) preromà, (ultra-) ultraràpid
4. Els mots compostos en què la primera paraula acaba en vocal i la segona comença per r s’escriuen separats per un guionet penja-robes, pèl-roig, Riba-roja, busca-raons


Escrivim RR

Entre vocals arribar, corrent, carro, ferro, perruqueria, arròs, barraca

 

R muda

Tenen R muda a final de paraula

1. Els infinitius acabats en -ar, -er, -ir

Infinitius: vibrar, témer, sortir

Passat perifràstic:
va cantar
vam arribar
vau patir
Passat simple (amb accent):
cantà
arribàrem
patíreu
2. Tots els mots acabats amb els sufixos de derivació
-ar, -er, -or, -dor
bèstia: bestiar
alzina: alzinar
arròs: arrossar
fusta: fuster
sabata: sabater
enginy: enginyer
blau: blavor
fred: fredor
canviar: canviador
estalviar: estalviador
rebre: rebedor
somiar: somiador
3. Tots els mots que tenen derivats en què la r es pronuncia
– Les paraules que no acaben en -r, solen presentar una -n- en els derivats
Amb r final muda:
por: poruc
clar: claror
segur: seguretat
dur: duresa
Sense r final:
violí: violins
cigró: cigrons
oportú: oportunitat
urbà: urbanització
Tenen R muda enmig de paraula
1. Verb prendre i derivats prendre, aprendre, comprendre, desprendre
prendré, aprendrem, comprendràs, desprendrà
2. Altres paraules arbre, cirurgià, cirurgia

Embarbussaments

Per la carretera de Roses, passa un carro carregat de rocs, fent catacric-catacroc.
Carrega el carro, carreter, que, si tu el carregues, jo ja el descarregaré.
La rica de la parròquia no duu perruca perquè li reca.
Un rus té un ris ros i s’està al ras sense fer res.
–Ribes, que robes raves?
–No els robo, els raves, que els rebo.
Qui roba una arrova de roba no roba l’arrova, que roba la roba.
Per la carretera, un carreter
porta un carro amb quatre rodes.
Per la carretera, un carreter
descarrega i passi-ho bé.
 Un tigre, dos tigres, tres tigres.
Tres tristos tigres corren per la selva.
Obre la porta i fa rac,
d’un bot ha saltat al rec,
més ben mudat que cap ric.
En Pau li ha tirat un roc
i l’ha fet caure del ruc.
Amb un banc m’entrebanco,
amb un cordill m’entortolligo
i amb tres tres m’entretinc.
Al Marroc, un marrec tira un roc
i cau al rec, i un ruc li va dir:
“Roc, no siguis ruc, que no jo ric.”

 

Per practicar

Nodes 2 530 531 532 534 535 551
552 557
Enxaneta 153 154 155 214 215 216
217 218 219
Dictats en línia Elemental B1 Intermedi B2

 

Print Friendly, PDF & Email