Els dialectes del català són les diferents variants que presenta la llengua en els territoris de parla catalana. Per això també s’anomenen variants geogràfiques. 

En el domini lingüístic del català cal distingir-hi dos grans blocs dialectals: el català oriental i el català occidental, i sis dialectes, a més de diversos subdialectes i parlars de transició.

En aquest vídeo es mostren les diferents variants geogràfiques del català.

On es parla què?

En aquest mapa podem veure la distribució dels parlars catalans en el territori.

Recull de videoclips de cantants del domini lingüístic català

Una manera de conèixer aquesta varietat i riquesa lingüística és a través del món de la cançó i els seus protagonistes: els nostres cantants.

Identifica el dialecte en què està cantada cada cançó i assenyala’n els trets característics.

 

 

Per practicar

Identifica a quin dialecte pertany cada un d’aquests vídeos.

Vídeo 1

Vídeo 2

Vídeo 3

Vídeo 4

Sopa de lletres

Enllaços relacionats

Print Friendly, PDF & Email