Joan Maragall, Visions & Cants

Continguts que cal saber

  • El perfil intel·lectual de Joan Maragall.
  • Les idees polítiques.
  • La posició literària: l’herència del Romanticisme i la teoria de la “paraula viva”.
  • Visions & Cants. Datació i context polític i social.
  • Estructura del llibre: “Visions”, “Intermezzo”, “Cants”.
  • 1, “Visions”: el terme; els personatges historicollegendaris (el mal caçador, Joan Garí, el comte Arnau, Jaume I, Joan de Serrallonga); tractament dels temes llegendaris; sentit de les “Visions”: heroisme, individualisme, identitat, passió terrenal i espiritualitat (especialment, fruit de l’anàlisi de “El mal caçador”, “El comte Arnau” i “La fi d’en Serrallonga”); relació amb la poesia popular (temes i procediments poètics).
  • 2, “Cants”: valor del terme; els “Cants” i el regeneracionisme: ideològic (“Cant dels joves”, “Cant de maig”, “Cant de novembre”), patriòtic ( “La sardana”, “El cant de la senyera”) i polític (“Els tres cants de la guerra”).
  • 3, “Intermezzo”: una miscel·lània poètica; relació amb la poesia popular (per ex. “Cançó de sant Ramon…”, “Sol, solet”); temes dominants: vitalisme (per ex. “En la mort d’un jove”, “Dimecres de cendra”), contemplació de la natura (per ex. “A muntanya”, “Després de la tempestat”), tradició folklòrica (per ex. “L’aufàbrega”), amor (per ex. “La dona hermosa”, “L’esposa parla”), religió (per ex. “Lo diví en el Dijous sant”, “La nit…”).

 

Visions i cants

Visions i cants (textos)

Un poema per desxifrar

Aquí teniu les dues primeres estrofes d’un poema molt conegut de Joan Maragall, escrites en alfabet inventat. Cada signe correspon a una lletra del nostre alfabet. Sabeu desxifrar les estrofes?

 


Pautes de lectura per a les proves de Selectivitat:
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/lite_catalana/ 

Print Friendly, PDF & Email