Noms i adjectius

S’escriuen amb A
Els noms i adjectius femenins dona, taronja amarga, butaca còmoda, agra, línia recta, l’ovella negra, la mongeta tendra
Els noms masculins que acaben en:
-ma: tema, idioma, problema, panorama, poema, enigma, diploma, drama
-ta pirata, poeta, planeta
-ista: artista, pianista, ciclista, esportista, flautista
-arca: monarca, patriarca
-cida: homicida, suïcida, raticida
Altres: mapa, dia, agrícola, indígena, nòmada

 

S’escriuen amb E
Els noms i adjectius masculins: home, arbre, còmode, agre, angle recte, el pebre negre
Alguns noms femenins base, febre, mare, torre, espècie, fase, higiene, imatge, sèrie, superfície, laringe, piràmide, llebre, frase
Noms femenins que acaben en -aire: cadiraire, cantaire, drapaire, boletaire
Alguns adjectius invariables alegre, enorme, cèlebre, jove, lliure, feble, noble, terrestre, salvatge, unànime, bilingüe
Els plurals s’escriuen tots amb -es: taronges, arbres, platges, els pebres negres, les ovelles negres, moltes feines feixugues
Alternances ortogràfiques en la formació de plurals
ca–>ques roca-roques;  vaca-vaques; època-èpoques
ga–>gues amiga-amigues;  màniga-mànigues; tortuga-tortugues
ça–>ces plaça-places;  pinça-pinces; peça-peces; puça-puces
ja–>ges esponja-esponges; pluja-pluges; roja-roges
gua–>gües aigua-aigües;  llengua-llengües; piragua-piragües
qua–>qües pasqua-pasqües

 

En els verbs

Escrivim A
Última lletra del verb cantava, perdia, vivia, sortia, patia
Formes àtones en l’arrel dels verbs:
treure, jeure, néixer i péixer
traiem, traieu, trauré, trauria
jaiem, jaieu, jauré, jauria
naixem, naixeu, naixia, naixeria
paixem, paixeu, paixerà, paixeria
 Formes àtones del verb FER faré, faràs, faria, faríem

 

Escrivim E
Penúltima lletra del verb cantaves, cantàvem, cantàveu, cantaven, perdies, perdíem, perdíeu, perdien
Infinitius de la 2a conjugació b rebre, caure, seure, viure, veure, treure, moure, riure…
2a pers. sing. imperatiu dels verbs: vine, corre, obre i omple

 

Quan la vocal neutra es troba a l’interior d’una paraula

Escrivim A o E quan hi ha una altra paraula de la mateixa família que té A o E tònica en la mateixa posició. glaçó: glaç
planer: pla
taulada: taula
negror: negre
premsar: premsa
teulada: teula

 

Hi ha algunes paraules que cal memoritzar

S’escriuen amb A afaitar-se, ambaixada, arracada, assassí, avaluar, avantatge, avaria, davall, davant, encomanar, peixateria, racó, ramat, rancor, sanefa
S’escriuen amb E afegir, assemblea, càmera, enyorar, espàrrec, malenconia, meravella, monestir, oreneta, orfe, òrfena, polseguera, punxegut, ràfega, resplendor, sergent, treball, vernís

 

Per practicar (obre els exercicis amb el botó dret del ratolí)

Nodes 1 154 155 156 157 158 159
161 162 163 185 147 149
Nodes 3 219 220 221 222 223 225
228 239 240 241 242 243
244 245 246 247
Dictats en línia Elemental B1 Intermedi B2

Activitat de síntesi

Tria 15 paraules difícils pel que fa a l’ortografia de a/e i crea un núvol de paraules ben bonic.

  1. Utilitza un d’aaquests enllaços per fer-ho: http://www.nubedepalabras.eshttps://wordart.com/create
  2. Escriu la llista de paraules i vigila de no fer-hi cap error.
  3. Quan acabis, envia la imatge en format JPEG a l’adreça annabalaguer@vedrunagracia.cat

 

Núvols de paraules

 

Print Friendly, PDF & Email