Els pronoms personals febles són paraules de significat variable que serveixen per evitar la repetició d’un nom o d’un sintagma nominal que ja ha aparegut en una oració anterior.

Al jardí hi ha un gat [nom] que miola. No el [pronom] sents?

– Els pronoms personals febles són monosíl·labs àtons.

– Sempre van aglutinats al verb amb el qual formen una unitat de pronúncia. De vegades s’hi ajunten per mitjà de l’apòstrof o del guionet.

– Se situen davant del verb en les formes personals i van al darrere quan el verb és un infinitiu, gerundi o imperatiu.

Pronoms febles de CD

CD Pronoms Exemples
– Nom propi
– Determinat (article, demostratiu o possessiu)
el, la, els, les Mira el mar. El mira.
Travessem el riu Fluvià. El travessem.
En Marc ha agafat el diccionari. En Marc l‘ha agafat.
Dibuixaré aquesta fulla. La dibuixaré.
Compra els llibres. Els compra.
Netegen les seves habitacions. Les netegen.
– Indefinit (un, una, algun)
– Quantificat per un numeral, un quantitatiu o un indefinit
en Compraré tomàquets vermells. En compraré.
L’Àngels ha dibuixat dues fulles. L’Àngels n’ha dibuixades dues.
Avui hi ha hagut poc moviment. Avui n’hi ha hagut poc.
No tenia cap moneda. No en tenia cap.
– Neutre
(això, allò
o una oració)
ho Dibuixaré aixòHo dibuixaré.
Va dir que tenia mal de capHo va dir. o Va dir-ho.

 

Pronoms febles de CI

CI Pronoms Exemples
– Singular li  Regalaré el disc a l’Aina. Li regalaré el disc.
No vol telefonar a la seva mare. No li vol telefonar.
– Plural els Diu mentides als seus paresEls diu mentides

 

Combinació dels dos pronoms

A la major part del domini lingüístic, quan el complement indirecte singular li es combina amb el complement directe determinat – el, la, els, les – es transforma en hi i s’inverteix l’ordre de col·locació:

li + el = l’hi —> Deixa el llapis al professor. L’hi deixa.
li + la = la hi —>  Envia la carta al seu amic. La hi envia.
li + els = els hi> Ensenya els llibres a l’Anna. Els hi ensenya.
li + les = les hi —> Porta les pomes a l’Eva. Les hi porta.

 

Per practicar

Nodes 3 621 622 623 639 640 641
642 624 625 645 626 627
628 629 646 647 648
643 644 649
Altres 1 2 3 4 5

 

Print Friendly, PDF & Email