Continguts que cal saber

Tria de l’autor, que comprèn les narracions “Tereseta-que-baixava-les-escales”, “El meu amic Salom”, “Teoria de Crisant”, “Tòpic”, “Conversió i mort d’en Quim Federal”, “En Panets passeja el cap”, “El país moribund”, “Letizia”, “Mariàngela l’herbolària”, “Tres sorores”, “Sota la fredor parada d’aquests ulls”, “Potser contat de nou amb parsimònia” i “Tarot per a algun titella del teatre d’Alfaranja”.

 • L’obra de Salvador Espriu: poesia, narrativa i teatre.
 • La narrativa en el món i en la trajectòria d’Espriu.
 • Models de la prosa d’Espriu: Ruyra, Víctor Català, Gabriel Miró, Valle-Inclán.
 • Posició literària: antinoucentisme, antiromanticisme, antipsicologisme.
 • Característiques de la prosa: sintetisme, al·lusivitat, ironia, deformació; cultisme i col·loquialismes.
 • Tècniques narratives: narració, monòleg, diàleg.
 • El món narratiu d’Espriu.
 • Els escenaris: Lavínia, Sinera, Alfaranja, Konilòsia.
 • Els personatges: caràcter esquemàtic i grotesc; els titelles; figures recurrents: el titellaire Salom i altres personatges.
 • La sàtira del comportament humà: defectes individuals i col·lectius.
 • El grotesc.
 • La mort.
 • L’elegia per un món perdut.
 • La preocupació pel país i la llengua.

Salvador Espriu

Narracions

Aquest llibre és una mostra de l’obra narrativa d’Espriu i ha estat reeditat nombroses vegades. La tria comprèn set contes d’Ariadna al laberint grotesc, la història de Letizia i cinc narracions de la postguerra –pertanyents al volum, encara inèdit, Les ombres– que mostren la maduresa estilística del seu autor. Tres d’aquests contes han estat incorporats per primera vegada en el nostre recull. Tot plegat fa de les Narracions no sols una antologia ben significativa de l’obra d’Espriu, sinó també una de les mostres més importants de la narrativa catalana de totes les èpoques.


Pautes de lectura per a les proves de Selectivitat:
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/lite_catalana/ 

Print Friendly, PDF & Email