Les preposicions són paraules invariables (tenen una única forma) que es fan servir per enllaçar una paraula (normalment un verb o un nom) amb el seu complement (que és el que va introduït per la preposició). Per exemple:

jugar a bàsquet
verb prep+nom

 

cançó de bressol
nom prep+nom

 

– En una relació prepositiva, doncs, hi ha un element dominant (jugar i cançó) i un element subordinat que fa de complement (a bàsquet i  de bressol).

– El sintagma introduït per una preposició s’anomena sintagma preposicional.

Preposicions febles

Les preposions febles són a, en, amb, de, per i la composta per a. Les anomenem febles perquè són monosíl·labs àtons. Tenen un significat molt dèbil i poden tenir molts usos:

La preposició a
al matí / al migdia / a la tarda / al vespre / a la nit Part del dia
a la primavera / a la tardor Part de l’any (estacions)
a Tarragona / a Tortosa / a Itàlia País, ciutat, poble…
alguna cosa a dir / res a dir / res a fer / és a dir Subordinem un infinitiu a certes expressions
accedir a / acostumar-se a / avesar-se a / adaptar-se a / adherir-se a / aficionar-se a / arriscar-se a / aspirar a / contribuir a / exposar-se a / habituar-se a / jugar a / negar-se a / oposar-se a / procedir a / referir-se a / renunciar a / resignar-se a / sotmetre’s a Després d’alguns verbs (verbs de règim)

 

La preposició en
s’expressa millor en anglès que en francès
viatja sempre en tren
La manera de fer certes accions
és doctor en ciències
és especialista en conducta animal
Els complements de determinats noms i adjectius
confiar en / consistir en /exercitar-se en / fixar-se en / implicar-se en / incidir en / influir en Després d’alguns verbs (verbs de règim)

 

La preposició amb
escriure amb ela geminada
afirmar amb reserves
La manera de fer certes accions
venir amb autocar a les nou
viatjar amb avió
saltar amb paracaigudes
El vehicle o el mitjà que utilitzem
enganxa el paper amb cola
treu la punxa amb unes pinces
Complement d’instrument
vaig al cinema amb els amics Complement de companyia
avenir-se amb / estar d’acord amb / fer-se amb Després d’alguns verbs (verbs de règim)

 

La preposició de
olor de roses / pudor de gasolina
gust de llimona
cuina de gas / camisa de ratlles
avió de reacció / barca de motor / barca de vela
Introdueix la majoria de complements del nom
uns quants de vermells
algun de blau / tres de madurs
un guants de pell i uns de llana
Separem certs determinants de l’adjectiu quan no hi ha el nom.
Ja n’hi ha prou, d’aquesta comèdia!
De tamborets, quants n’hi ha?
La repetició d’un complement que ja és representat pel pronom en.
hem d’anar-hi aviat
això no s’hauria de fer
En les perífrasis d’obligació (haver de…)
abusar de / acomiadar-se de / adonar-se de / apoderar-se de / assegurar-se de / beneficiar-se de / burlar-se de / cuidar-se de / defensar-se de / dependre de / desempallegar-se de / desfer-se de / deslliurar-se / de dubtar de / enamorar-se de / encarregar-se de / estar-se de / excusar-se de / informar de / oblidar-se de / ocupar-se de / parlar de / penedir-se de / preocupar-se de / prescindir de / recordar-se de / (re)fiar-se de / riure’s de Després d’alguns verbs (verbs de règim)

 

La preposició per
t’ho enviarem per correu
ho farem portar per l’oncle
Indica el mitjà
no van poder esquiar pel vent Causa
estudio per aprovar
treballo per guanyar diners
Finalitat
el projecte va ser presentat per l’enginyer de l’empresa Qui realitza una acció (l’agent) expressada en veu passiva
Per Nadal, cada ovella al seu corral.
Per Sant Esteve, un pas de llebre.
Per sant Andreu, pluja o neu.
Pel maig, es pesquen sardines a raig.
Pel juny, la falç al puny.
atabalar-se per / interessar-se per / preocupar-se per Després d’alguns verbs (verbs de règim)

 

La preposició per a
han dut un sobre per al senyor Romeu
aquest bitllet no és vàlid per a aquest tren
compro un regal per a la meva amiga
Indica la destinació o finalitat d’un objecte

 

Observacions Exemples
1. La preposició de s’apostrofa davant vocal ple d’emoció
parlen d’higiene
2. Les preposicions a, deper es contreuen amb els articles el / els  i donen com a resultat les formes: al / als, del / dels, pel / pels, per al / per als Vaig al camp.
He comprat llepolies per als nens.
Parlàvem dels amics.
Passarà pel restaurant.
3. Les preposicions en i amb canvien si el complement és una oració d’infinitiu Pensa en la signatura.
Pensa (o de) signar.
Estic d’acord amb tu.
Estic d’acord a (o de) fer això.
4. El complement de règim verbal va introduït per diferents preposicions febles segons el verb, però aquestes preposicions desapareixen davant la conjunció que S’exposa a tot.
S’exposa que li prenguin el cotxe.
Es tracta d’un malentès.
Es tracta que puguis anar-hi.
5. En general, la conjunció que no pot anar darrere les preposicions febles a, amb, de, en El fet que m’ho insinués em preocupa.
A causa que el riu anava ple van haver d’esperar dues setmanes.
Des que has arribat, estic més tranquil·la.

 

Preposicions fortes

Les preposicions fortes són aquelles que tenen una síl·laba tònica. Poden ser simples o compostes. Vegem-ne les més freqüents:

Simples contra, durant, entre, fins, malgrat, segons, sense
Compostes cap a, des de, fins a…

 

Altres preposicions

Hi ha unes altres preposicions que s’han format a partir de diferents mots (noms i adverbis, sobretot). Vegem-ne les més freqüents:

Adverbis emprats com a preposicions  Locucions prepositives (prep. + paraula+ prep.)
abans de
després de
enfront de
enmig de
entorn de
fora de
lluny de
prop de
arran de
dalt (de)
damunt (de)
davall (de)
sobre (de)
sota (de)
davant (de)
darrere (de)
dins (de)
vora (de)…
a dalt de
al damunt de
al davall de
a sobre de
a sota de
al davant de
al darrere de
a dins de
a la vora de
a prop de
d’acord amb
a causa de
al costat de
a còpia de
de cara a
en contra de
en comptes de
en lloc de
per culpa de
per mitjà de
a excepció de
a favor de
a fi de
a força de
al llarg de
a partir de
per por de
a través de
amb vista a

 

Per practicar

Nodes 2 430 431 432 433 434 435 436
437 438 458 459 460 461 462


 

Print Friendly, PDF & Email