Definir una paraula o una expressió és explicar el seu significat.
La definició ha de ser clara i útil i al més breu possible.

caminar: Traslladar-se a peu d’un lloc a un altre.

Com es defineix una paraula Exemples
Moltes vegades, la definició d’una paraula comença per l’hiperònim, és a dir, per la paraula que indica el camp semàntic al qual pertany. camisa: Peça de vestir [hiperònim] amb cos i mànegues, que cobreix el tors i que es porta sobre la pell o sobre la camiseta o altra roba interior
De vegades s’utilitza un sinònim per a definir una paraula. cansament: Fatiga
En una definició es poden donar informacions diferents sobre el significat de la paraula: com és, com es produeix, per a què serveix… automòbil: Vehicle [hiperònim] automòbil terrestre, generalment de quatre rodes [com és] i destinat al transport de persones [per a què serveix]
Els diccionaris són els llocs on estan definides totes les paraules d’una llengua. Estan ordenats alfabèticament i, a més d’explicar el significat, s’indica la categoria gramatical de cada paraula amb una abreviatura. menjar: v. tr. [verb transitiu] Ingerir aliments sòlids o semisòlids.
cor: m [nom masculí] Òrgan central i motor de l’aparell circulatori.
divertit, -ida: adj. [adjectiu] Que diverteix, que entreté o distreu agradablement

 

Sinònims: són mots que, tot i ser diferents, tenen el mateix significat.

Aquell noi porta la samarreta molla.
Aquell xicot duu la camiseta xopa.

Antònims: són mots que tenen significats oposats.

alt/baix               començar/acabar              sempre/mai

Camp semàntic: és l’agrupació de mots que estan relacionats pel seu significat.

Vehicles Família Habitatge
cotxe, moto, camió… pare, mare, avi, nét… casa, pis, apartament…

 

Hiperònim: mot general que inclou en el seu significat altres mots de menor extensió.

Hiperònims Hipònims
metall coure, mercuri, or, plom, zinc…
beguda aigua, cervesa, licor, llet, suc, te…

Per practicar

Nodes 3 18 19 110 27 39 312 78 710 85 87 96

 

1. Identifica les informacions que apareixen en aquesta definició: hiperònim, com és, per a què serveix, categoria gramatical, etc. Després endevina la paraula que correspon a la definició.

f. Utensili de cuina, de metall, en forma de vas rodó ample i de poca altura, amb un
mànec llarg o amb dos anses menudes, que serveix per a fregir i coure menjars.

2. Troba la paraula que s’explica en cada definició. Totes les pots veure a l’aula.

1. Superfície pintada de negre o d’un color fosc per a escriure-hi, dibuixar-hi, amb una barra de guix. P______________
2. Reproducció impresa d’una obra en fulls de paper reunits per plecs formant un tot. L______________
3. Utensili per a dibuixar i escriure, constituït per una mina inclosa en una barreta cilíndrica o prismàtica de fusta, el cap del qual es talla en punta a fi de deixar descobert l’extrem de la mina. L______________
4. Utensili amb què s’esborra una pissarra. E______________
5. Utensili manual utilitzat per a escriure, proveït d’un depòsit de tinta viscosa tancat en un cap per una bola d’acer. B______________
6. Peça llarga de fusta amb claus, clavilles, etc., que serveix per a penjar-hi robes, mercaderies, etc. P______________
7. Cistella utilitzada per a llançar-hi els papers inútils. P______________
8. Tros d’argila terrosa usada per a escriure damunt d’una pissarra i per a altres objectes. G_____________
9. Conjunt de jersei i pantalons que se sol fer servir en pràctiques esportives. X______________
10. Cada una de les làmines rectangulars de paper que formen un llibre, un quadern, etc. F______________

 

3. Relaciona les següents paraules sinònimes:

benzina
costum
regal
refusar
animalada
moment
fletxa
instant
rebutjar
bestiesa
sageta
hàbit
obsequi
gasolina

 

4. Per a cada un dels mots següents, se’t donen dos sinònims i un antònim. Subratlla l’antònim:
golut: golafre, desmenjat, voraç
– resistir: cedir, aguantar, suportar
– lleu: pesat, àgil, lleuger
– calma: placidesa, agitació, serenitat

5. A quin camp semàntic pertanyen els grups de mots següents?
– aixella, canell, melic, clatell:
– automòbil, tramvia, metro, avió:
– periquito, gat, hàmster:

 

Print Friendly, PDF & Email