Definir una paraula o una expressió és explicar el seu significat.
La definició ha de ser clara i útil i al més breu possible.

caminar: Traslladar-se a peu d’un lloc a un altre.

Com es defineix una paraula Exemples
Moltes vegades, la definició d’una paraula comença per l’hiperònim, és a dir, per la paraula que indica el camp semàntic al qual pertany. camisa: Peça de vestir [hiperònim] amb cos i mànegues, que cobreix el tors i que es porta sobre la pell o sobre la camiseta o altra roba interior
De vegades s’utilitza un sinònim per a definir una paraula. cansament: Fatiga
En una definició es poden donar informacions diferents sobre el significat de la paraula: com és, com es produeix, per a què serveix… automòbil: Vehicle [hiperònim] automòbil terrestre, generalment de quatre rodes [com és] i destinat al transport de persones [per a què serveix]
Els diccionaris són els llocs on estan definides totes les paraules d’una llengua. Estan ordenats alfabèticament i, a més d’explicar el significat, s’indica la categoria gramatical de cada paraula amb una abreviatura. menjar: v. tr. [verb transitiu] Ingerir aliments sòlids o semisòlids.
cor: m [nom masculí] Òrgan central i motor de l’aparell circulatori.
divertit, -ida: adj. [adjectiu] Que diverteix, que entreté o distreu agradablement

 

Sinònims: són mots que, tot i ser diferents, tenen el mateix significat.

Aquell noi porta la samarreta molla.
Aquell xicot duu la camiseta xopa.

Antònims: són mots que tenen significats oposats.

alt/baix               començar/acabar              sempre/mai

Camp semàntic: és l’agrupació de mots que estan relacionats pel seu significat.

Vehicles Família Habitatge
cotxe, moto, camió… pare, mare, avi, nét… casa, pis, apartament…

 

Hiperònim: mot general que inclou en el seu significat altres mots de menor extensió.

Hiperònims Hipònims
metall coure, mercuri, or, plom, zinc…
beguda aigua, cervesa, licor, llet, suc, te…
Per saber-ne més: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/taller/02_2.swf

Practiquem:

Activitats 18 19 110 27 39 312 78 710 85 87 96

1. Identifica les informacions que apareixen en aquesta definició: hiperònim, com és, per a què serveix, categoria gramatical, etc. Després endevina la paraula que correspon a la definició.

f. Utensili de cuina, de metall, en forma de vas rodó ample i de poca altura, amb un
mànec llarg o amb dos anses menudes, que serveix per a fregir i coure menjars.

2. Troba la paraula que s’explica en cada definició. Totes les pots veure a l’aula.

1. Superfície pintada de negre o d’un color fosc per a escriure-hi, dibuixar-hi, amb una barra de guix. P______________
2. Reproducció impresa d’una obra en fulls de paper reunits per plecs formant un tot. L______________
3. Utensili per a dibuixar i escriure, constituït per una mina inclosa en una barreta cilíndrica o prismàtica de fusta, el cap del qual es talla en punta a fi de deixar descobert l’extrem de la mina. L______________
4. Utensili amb què s’esborra una pissarra. E______________
5. Utensili manual utilitzat per a escriure, proveït d’un depòsit de tinta viscosa tancat en un cap per una bola d’acer. B______________
6. Peça llarga de fusta amb claus, clavilles, etc., que serveix per a penjar-hi robes, mercaderies, etc. P______________
7. Cistella utilitzada per a llançar-hi els papers inútils. P______________
8. Tros d’argila terrosa usada per a escriure damunt d’una pissarra i per a altres objectes. G_____________
9. Conjunt de jersei i pantalons que se sol fer servir en pràctiques esportives. X______________
10. Cada una de les làmines rectangulars de paper que formen un llibre, un quadern, etc. F______________

 

3. Relaciona les següents paraules sinònimes:

benzina
costum
regal
refusar
animalada
moment
fletxa
instant
rebutjar
bestiesa
sageta
hàbit
obsequi
gasolina

 

4. Per a cada un dels mots següents, se’t donen dos sinònims i un antònim. Subratlla l’antònim:
golut: golafre, desmenjat, voraç
– resistir: cedir, aguantar, suportar
– lleu: pesat, àgil, lleuger
– calma: placidesa, agitació, serenitat

5. A quin camp semàntic pertanyen els grups de mots següents?
– aixella, canell, melic, clatell:
– automòbil, tramvia, metro, avió:
– periquito, gat, hàmster:

 

Print Friendly, PDF & Email